หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รังสีแอโนด คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร บอกหน่อย
วิทยาศาสตร์ 28/5/53 โพสต์โดย Poom zasa
คำตอบ
1 จาก 3
รังสีของประจุบวก
28/5/53 โพสต์โดย sale
2 จาก 3
ถ้าแคโทด ลบมั้ง
28/5/53 โพสต์โดย SirDoctor
3 จาก 3
1.ในสมัยเริ่มต้นของการค้นพบอิเลกตรอน ก็ใช้หลอดรังสีแคโทด นี่แหละครับ ก่อนที่จะมีการทดลองอีกหลายอย่างออกมาสนับสนุน  อนุภาคชนิดนี้วิ่งลู่เข้าสนามแม่เหล็กไปทางด้านบวก เขาจึงเชื่อว่า มันน่าจะเป็นอนุภาคลบ ตอนหลังต่อมา ก็ได้รับชื่อว่าอิเลกตรอน
2. ความพยายามต่อมา นักวิทยาศาสตร์ (ออยเกน โกลด์ชไตน์(Eugen Goldstein)) ต้องการอยากจะรู้ว่า แล้วถ้าปรับปรุงหลอดรังสีแคโทดใหม่ โดยขั้วแคโทดและขั้วแอโนดอยู่ตรงกลางหลอด เพิ่มฉากเรืองแสงที่ปลายหลอดรังสีแคโทดทั้งสองด้าน ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ผลคือเมื่อบรรจุแก๊สไฮโดรเจนในหลอดรังสีแคโทดที่ปรับปรุงแล้ว (เรียกว่าหลอดแอโนดก็ได้ครับ)  แล้วให้กระแสไฟฟ้าแก่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง พบว่าขั้วแคโทดจะปล่อยอิเล็กตรอนออกมา เมื่ออิเล็กตรอนชนกับอะตอมของแก๊สไฮโดรเจนจะให้โปรตอน โปรตอนซึ่งมีประจุบวกถูกดึงดูดโดยขั้วแคโทดซึ่งมีประจุลบไปตกกระทบยังฉากเรืองแสง ปริมาณอิเล็กตรอนในหลอดรังสีแคโทดมีมากมาย ทำให้มีโปรตอนไปตกกระทบที่ฉากเรืองแสงมากมาย จนเราสังเกตเห็นเป็นลำแสงพุ่งตรงไปยังฉากหลังขั้วแคโทด อนุภาคที่ถูกดึงดูดโดยขั้วไฟฟ้าที่เป็นลบ ต้องเป็นอนุภาคที่มีประจุบวก ต่อมานักวิทยาศาสตร์เรียกว่า"โปรตอน " เนื่องจากถูกดึงดูดโดยขั้วแคโทดซึ่งเป็นขั้วลบ และโดนแรงผลักจากขั้วแอโนดซึ่งเป็นขั้วบวก
28/5/53 โพสต์โดย prince_of_holyland
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ่านไฟฉายอ่า วิทย์นะ
รังสีแคโทดต่างจากรังสีบีตาอย่างไร
สารละลายไอโอดีนมีคุณสมบัติอย่างไร
ถ้าสารครึ่งชีวิตเหลืออะตอมสุดท้ายจะแผ่รังสี อย่างไร
โอโซนสามารถสร้างมาทดแทนใหม่ได้ไหมครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู