หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร
เทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน
31/3/51 โพสต์โดย Somsak
2 จาก 4
พูดง่ายๆ ก็คือ "เทคโนโลยี" ที่ใช้ในการจัดการ "สารสนเทศ" ครับ
9/6/53 โพสต์โดย Cem
3 จาก 4
การจัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดหา วิเคราะห์ ประมวล จัดการและจัดเก็บ การพิมพ์ การสร้างรายงาน การเรียกใช้หรือแลกเปลี่ยน และเผยแพร่สื่อสารข้อมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของรูป เสียง ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการนำสารสนเทศและข้อมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของสารสนเทศนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ใช้
19/7/54 โพสต์โดย Airrinie
4 จาก 4
http://www.bscit.sci.ubu.ac.th/mis2011t8/page1.html
14/8/54 โพสต์โดย โอเล่อะโลน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรียนคณะอะไรดี ระหว่าง บริหารธุรกิจ กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ??
สาขา IT กับ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมือนกันไหม ใช่สาขาเดียวกันไหมครับ
จบ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ต่อโทด้านไหนได้บ้าง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทำงาน ธุรการได้ไหม
จบ ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต่อวิทยาการคอมที่่ราม ต้องเรียนต่อกี่ปี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู