หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีเปลี่ยนลิตรเป็นลูกบาศก์เมตร
คณิตศาสตร์ | ฟิสิกซ์ 27/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
ปริมาตรหรือความจุ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ ปริมาตรหรือความจุ 1 มิลลิลิตร
ปริมาตรหรือความจุ 1 ลิตร เท่ากับ ปริมาตรหรือความจุ 1,000 มิลลิลิตร
ปริมาตรหรือความจุ 1 ลิตร เท่ากับ ปริมาตรหรือความจุ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
27/7/54 โพสต์โดย พอล แอลแกน
2 จาก 5
1000 ลิตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร (ใช่ป่าวน๊า)
27/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 5
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ดังนั้น 1 ลิตร = 1,000/1,000,000 = 0.001 ลูกบาศก์เมตรครับ ตอบ

ด้วยความนับถือ
นายอบอุ่น ^^
27/7/54 โพสต์โดย นายอบอุ่น
4 จาก 5
1000 ลิตร = 1 ลูกบาศก์เมตร
1 ลิตร = 0.001 ลูกบาศก์เมตร
2/8/54 โพสต์โดย npn
5 จาก 5
0.55 L เปลี่ยนเป็น ลูกบาศก์เช็นติเมตร
7/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มาตรตรา ตวง วัด ชั้ง
การเปลี่ยนหน่วยลิตรเป็นลูกบาศเดซิเมตร และการเปลียนหน่วยจากลูกบาศเดซิเมตรเป็นลิตรช่วยบอกหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
2 ลบ.ฟุต=กี่ลิตร
แปลงหน่วย... Help Me please
1ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับกี่เมตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู