ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
กลับไปที่คำถาม
ประวัติการแก้ไข
3
ขอมามากเลยนะครับตอบไม่ถูกเลยว่าจะเอาแบบไหน กม.เอกเทศสัญญานั้นตามนักกฎหมายที่เรียนกันนั้นจะแบ่งเป็น 3 เอกเทศสัญญาครับ เช่น เอกเทศสัญญา 1 , 2 , 3 ถ้าจะเลือกส่งครู ควรจะบอกเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนผมจะได้ช่วยหาคำตอบมาให้ถูก ถ้าให้ผมคิดนะครับ คงจะเลือก 1ใน 13 หัวข้อใช่ป่าวครับ ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายก็ไม่ยากครับ แต่หัวใจหลักในเอกเทศสัญญานี้ผมคิดว่าอยู่ตรงที่คำเสนอและคำสนองถ้าตกต้องตรงกันสัญญาเกิด (ตามกฎหมายเลยครับ) ลองสังเกตุดูสิครับ ว่าฝ่ายหนึ่งเสนอขาย แล้วอีกฝ่ายหนึ่งสนองกลับ สัญญาก็เกิด ถ้าต้องการความรู้เพิ่มคุณควรเจาะจงไปเลยว่าจะเอาอะไรไปส่งครู

ซื้อขาย  :  SALE
1. คืออะไร  มีกี่ประเภท
2. เกิดขึ้นเมื่อไหร่  Ownership
3. มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไร
4. ผลของสัญญาซื้อขาย
4.1 การโอนกรรมสิทธิ์ (ม.1336)
4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
4.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย

กรอบ
1. สัญญาซื้อขายคืออะไร  หลักเกณฑ์ความสมบูรณ์ของสัญญา
2. ประเภทสัญญาซื้อขาย
2.1 เสร็จเด็ดขาด
2.2 จะซื้อจะขาย
2.3 คำมั่น
3. ผลของสัญญาซื้อขาย
3.1 สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ
3.2 สิทธิหน้าที่ของผู้ขาย
3.3 กรรมสิทธิ์การโอน

สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
คือสัญญาซื้อขายที่สำเร็จบริบูรณ์คู่สัญญาไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องมาปฏิบัติอย่างไรต่อกันอีก  (เช่นทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)
ป.ล.  อย่าไปสับสนว่า  ถ้ายังไม่ส่งมอบหรือยังไม่มีการชำระราคา  จะไม่เป็นสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์  เช่นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดา  แต่คู่สัญญาตกลงให้ผ่อนชำระราคาได้    ซื้อขายเงินผ่อนเป็นต้น
หลักเกณฑ์เฉพาะของสัญญาซื้อขาย
1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน
2. สัญญาเกิดเมื่อ  (คำเสนอ  คำสนองตรงกัน)
2.1 ผู้ขายตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อและ
2.2 ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระราคา (เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย)  ให้แก่ผู้ขาย
3. หลัก  ไม่มีแบบ  (ทำเป็นหนังสือ +  จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)                                                   ยกเว้น  ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ

หลักเกณฑ์ทั่วไป
หลักเกณฑ์ที่สำคัญของสัญญาซื้อขาย  เมื่อสัญญาซื้อขายแม้เป็นเอกเทศสัญญา  ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่ง
1. ผู้ซื้อ  ผู้ขาย  ต้องมีความสามารถ
2. วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขายต้องไม่ผิดวิสัย  ไม่ขัดต่อกฏหมาย  ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี  #  โมฆะ
3. การแสดงเจตนาต้องไม่บกพร่อง  ไม่สำคัญผิด  ไม่ถูกกลฉ้อฉล  เจตนาลวง  ข่มขู่  #  โมฆะ  โมฆียะ
4. สัญญาซื้อขาย  โดยหลักไม่มีแบบแผน  ยกเว้น  ซื้อขายเสร็จเด็ดขาด  อสังหาริมทรัพย์  สังหาริมทรัพย์พิเศษ  (ม. 456 ว.1)
สิทธิ
หน้าที่
คำเสนอ
ผู้ซื้อ สัญญาเกิด ผู้ขาย
คำสนอง
สิทธิ
หน้าที่


หลักเกณฑ์ความสมบูรณ์ของนิติกรรม  สัญญาทั่วไป  สัญญาซื้อขาย
1. ความสามารถ โมฆียะ
2. วัตถุประสงค์  พ้นวิสัย  ขัดกฏหมาย  สงบ  ศีลธรรม
3. การแสดงเจตนาว่าบกพร่องไหม
4. แบบ

หลักการโอนกรรมสิทธิ์
หลัก    เมื่อคำเสนอคำสนองต่อกัน  สัญญาซื้อขายเกิดกรรมสิทธิ์  ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน  ก็โอนไปทันที  (มาตรา  458)  หลัก  ม.458  ข้อยกเว้น  456,459,460 ว.1  , 460 ว.
ข้อยกเว้น  
1. ถ้าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด  อสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์  ชนิดพิเศษกรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการทำเป็นหนังสือ   และ  จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  กรรมสิทธิ์จึงจะโอน
2. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีเงื่อนไข  หรือเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์    กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อการได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลานั้นแล้ว  
Attention   จะเป็นสัญญาซื้อขายประเภทนี้จะต้อง
1. เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดา
2. กรรมสิทธิ์ยังไม่โอน
3. กรรมสิทธิ์จะโอนไปก็ต่อเมื่อ  การ  (ข้อตกลงที่จะเป็นเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา )  ได้เป็นไปตามเงื่อนไข  หรือถึงกำหนดเงื่อนเวลานั้นแล้ว  ตัวอย่างเช่น  
3. การซื้อขายทรัพย์ที่ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง  (สังหาริมทรัพย์ธรรมดา)  กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการหมายนับ  ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก  หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อให้เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเสียก่อน  กรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อ  ( ม.460  วรรค  1)
4. การซื้อขายทรัพย์ เฉพาะสิ่งแล้ว  แต่ยังไม่รู้กำหนดราคาทรัพย์นั้น แน่นอน  ต้องมีการหมายนับ  ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก  หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์นั้นแน่นอนเสียก่อน  กรรมสิทธิ์จึงจะโอน เช่น  
Ex.-
ก  และ  ข  ตกลงซื้อขายรถยนต์กัน  โดยมีข้อตกลงว่า  ก  (ผู้ขาย  จะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ ผู้ซื้อ )  เมื่อ  ข  ผู้ซื้อชำระราคาครบถ้วนแล้ว  ( ม. 459)
ซึ่งแตกต่างกับอีกตัวอย่าง
ก  ตกลงกับ  ข  ผู้ซื้อรถยนต์  ว่าจะโอนทะเบียนรถยนต์ให้เมื่อ  ข  ชำระราคาครบถ้วนแล้ว  (ม. 458 )  กรณีนี้เป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขธรรมดาทั่วไปไม่ใช่มีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิตาม  ม. 459
ป.ล.  รถยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดา  ทะเบียนไม่ใช่ตัวบ่งชี้กรรมสิทธิ์เหมือนโฉนดที่ดิน
หมายนับ ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก  หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ให้ทรัพย์ที่ตกลงซื้อขายกันนั้น  เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้ว  
(มาตรา  460  วรรค 1 )
4.  มาตรา  460  วรรค  2  การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดทรัพย์ที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วแต่ยังไม่รู้กำหนดราคาทรัพย์ที่แน่นอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกันนั้นจะโอนไปต่อเมื่อ  มีการหมาย  นับ  ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์นั้น   (ที่ตกลงซื้อขายกัน)  แน่นอนแล้ว
(มาตรา  460  วรรค  2)

การโอนกรรมสิทธิ์
หลัก   เมื่อสัญญาซื้อขายเกิดกรรมสิทธิ์โอนทันที  ม .458
ข้อยกเว้น
1. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์  พิเศษกรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ม. 456 ว. 1
2. ในสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา  (ม. 459 )  กรรมสิทธิ์จะโอนไป  ต่อเมื่อการได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกำหนดเงื่อนเวลานั้นแล้ว
3. สัญญาซื้อขายทรัพย์ที่ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง  กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการหมาย  นับ  ตวง  วัด หรือคัดเลือก  เพื่อให้ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเสียก่อน  ม. 460 ว. 1)
มาตรา  370
จากเหตุสุดวิสัย  ตาม  ม. 8 ป.พ.พ.  
เหตุใด ๆ  จะเกิดขึ้นก็ดี  จะให้ผลพิบัติก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อายป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ   หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น  จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
จากการทำละเมิดของบุคคลอื่น  (ไม่ใช่จากผู้ซื้อหรือผู้ขาย)
จากการทำ  การกระทำอื่น ๆ  ของบุคคลอื่น  

หลักการซื้อขาย  เยอรมัน
การโอนกรรมสิทธิ์
เมื่อคำเสนอ  คำสนองตรงกัน (สัญญาทางหนี้เกิด)
แต่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอน
กรรมสิทธิ์โอนก็ต่อเมื่อ   มีการทำสัญญาทางทรัพย์คือ
1. เมื่อมีการแสดงเจตนาให้กรรมสิทธิ์โอน
2. มีการส่งมอบทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอน  (ผู้ซื้อ)
 
1. สัญญาซื้อขายคืออะไร
2. สัญญาซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อไร
3. ผลหลังจากสัญญาซื้อขายเกิด
a. การโอนกรรมสิทธิ์
b. ภาระเสี่ยงภัย
 
บทบัญญัติพิเศษในการคุ้มครองผู้บริโภค  (ตามสัญญาซื้อขาย)

สัญญาซื้อขาย   คือ
ผู้ขาย ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
Ex  บริษัท  A ตกลงกับผู้ซื้อลูกไก่ไปจากบริษัท ........ ได้น้ำหนัก  และตามขั้นตอนบริษัทกำหนดบริษัทรับซื้อทั้งหมด
ผู้ซื้อ   ตกลง ชำระราคา   ต้องเป็นเงิน
เพียงแต่ตกลง  สัญญาก็เกิดแล้ว
สัญญาซื้อขายเกิดเมื่อ  ตกลง  ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์
ผู้ซื้อ  ชำระราคา
2.1 คู่สัญญาต้องมีความสามารถ
2.2 วัตถุประสงค์ของสัญญาต้องไม่
2.2.1 พ้นวิสัย
2.2.2 ไม่ขัดต่อกฏหมาย
2.2.3 ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
2.2.4 ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
2.3 การแสดงเจตนาต้องไม่บกพร่อง
ป.ล. ฝรั่งเศส  ต้องมี  Cause    หรือ  Causa
อังกฤษ   Consideration
2.4 แบบ  ..............
สัญญาเดียว   สัญญาทวงหนี้  และสัญญาทางทรัพย์
สัญญาคู่   สัญญาทวงหนี้เท่านั้น

สัญญาเกิด
คำเสนอ คำสนอง
ผู้ซื้อ ตรงกัน ผู้ขาย
คำสนอง คำเสนอ

คำเสนอ
ในเรื่องชำระราคา
คำสนอง
ในเรื่องโอนกรรมสิทธิ์

คำเสนอ   คำสนอง

ต่อหน้า   ตรงกัน   สัญญาเกิดทันที
ห่างโดยระยะทาง   หลักเกณฑ์ต่างกัน  
ไทย   คำสนองไปถึง   E-mail  จดหมาย  ฯลฯ
เยอรมัน
ฝรั่งเศส

บทบัญญัติของกฏหมายในเรื่องการเกิดสัญญาซื้อขาย  บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฏีในเรื่องก่อให้เกิดสัญญา
1. เสรีภาพในการทำสัญญา (เข้าทำสัญญา)
2. เสรีภาพในการที่จะเลือกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
3. เสรีภาพในการที่จะตกลงข้อสัญญากำหนดเงื่อนไขของสัญญา

สัญญาเกิดบน แนวความคิดความเท่าเทียม กันของสัญญาและโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ

การเกิดสัญญาซื้อขาย
ตามหลักกฏหมายไทย อังกฤษ  ฝรั่งเศส  
เมื่อผู้ซื้อ  ตกลง  ชำระราคา (  Price)  เป็นเงิน
ต้องแน่นอนไหม   โรมันบางยุค  ต้องแน่นอน
ต้องสมเหตุผลหรือไม่   ไทยมาตรา  487    และ
ผู้ขายตกลง  โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  ที่ตกลงซื้อขายกันให้แก่ผู้ซื้อ

มาตรา  487
หลัก
1. ราคาที่กำหนดชัดเจนในสัญญา
2. กำหนดกันด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังได้ตกลงกันไว้ในสัญญา  หรือ
3. ถือเอาตามทางการที่คู่สัญญาประพฤติต่อกันอยู่นั้น  
ข้อยกเว้น  
4. ถ้าไม่เข้ากรณี  1 , 2 , 3  ผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาตามสมควร
ผล  เมื่อคำเสนอสนองตรงกัน
หลัก
1. ไทย  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  (สัญญาเดียว)
2. ถ้ามีการตกลง   1.  ชำระราคา  และ สัญญาทวงหนี้
2.  โอนกรรมสิทธิ์
(แสดงเจตนา)  ตกลง  ให้กรรมสิทธิ์ในการโอน   สัญญาทางทรัพย์
และมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน  
Attention  สัญญาซื้อขายจะสมบูรณ์ของกลุ่ม
ประเทศสัญญาคู่   จะต้องประกอบด้วย
1. สัญญาทวงหนี้  และ
2. สัญญาทางทรัพย์

ยกเว้น  สัญญาไม่เกิดแม้แต่คำเสนอ
คำสนองจะตรงกันเพราะ
1. พ้นวิสัย
2. ขัดต่อกฏหมาย
3. ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
4. ขัดต่อศีลธรรมอันดี
5. ทำไม่ถูกต้องตามแบบ  ต้องสังเกตกรณี
สัญญาทวงหนี้  และสัญญาทางทรัพย์  สัญญาเดียว
สัญญาทวงหนี้และสัญญาทรัพย์  แยกกัน  เช่นตามหลักกฏหมายเยอรมัน

เอาไว้เป็นแนวทางนะครับ ปล ถ้าได้เกรด ที่สวยๆ อย่าลืม แหล่งข้อมลูจากกูรูนะครับ
27/7/53
cheiw
2
ขอมามากเลยนะครับตอบไม่ถูกเลยว่าจะเอาแบบไหน กม.เอกเทศสัญญานั้นตามนักกฎหมายที่เรียนกันนั้นจะแบ่งเป็น 3 เอกเทศสัญญาครับ เช่น เอกเทศสัญญา 1 , 2 , 3 ถ้าจะเลือกส่งครู ควรจะบอกเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนผมจะได้ช่วยหาคำตอบมาให้ถูก ถ้าให้ผมคิดนะครับ คงจะเลือก 1ใน 13 หัวข้อใช่ป่าวครับ ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายก็ไม่ยากครับ แต่หัวใจหลักในเอกเทศสัญญานี้ผมคิดว่าอยู่ตรงที่คำเสนอและคำสนองถ้าตกต้องตรงกันสัญญาเกิด (ตามกฎหมายเลยครับ) ลองสังเกตุดูสิครับ ว่าฝ่ายหนึ่งเสนอขาย แล้วอีกฝ่ายหนึ่งสนองกลับ สัญญาก็เกิด ถ้าต้องการความรู้เพิ่มคุณควรเจาะจงไปเลยว่าจะเอาอะไรไปส่งครู

ซื้อขาย  :  SALE
1. คืออะไร  มีกี่ประเภท
2. เกิดขึ้นเมื่อไหร่  Ownership
3. มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไร
4. ผลของสัญญาซื้อขาย
4.1 การโอนกรรมสิทธิ์ (ม.1336)
4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
4.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย

กรอบ
1. สัญญาซื้อขายคืออะไร  หลักเกณฑ์ความสมบูรณ์ของสัญญา
2. ประเภทสัญญาซื้อขาย
2.1 เสร็จเด็ดขาด
2.2 จะซื้อจะขาย
2.3 คำมั่น
3. ผลของสัญญาซื้อขาย
3.1 สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ
3.2 สิทธิหน้าที่ของผู้ขาย
3.3 กรรมสิทธิ์การโอน

สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
คือสัญญาซื้อขายที่สำเร็จบริบูรณ์คู่สัญญาไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องมาปฏิบัติอย่างไรต่อกันอีก  (เช่นทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)
ป.ล.  อย่าไปสับสนว่า  ถ้ายังไม่ส่งมอบหรือยังไม่มีการชำระราคา  จะไม่เป็นสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์  เช่นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดา  แต่คู่สัญญาตกลงให้ผ่อนชำระราคาได้    ซื้อขายเงินผ่อนเป็นต้น
หลักเกณฑ์เฉพาะของสัญญาซื้อขาย
1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน
2. สัญญาเกิดเมื่อ  (คำเสนอ  คำสนองตรงกัน)
2.1 ผู้ขายตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อและ
2.2 ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระราคา (เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย)  ให้แก่ผู้ขาย
3. หลัก  ไม่มีแบบ  (ทำเป็นหนังสือ +  จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)                                                   ยกเว้น  ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ

หลักเกณฑ์ทั่วไป
หลักเกณฑ์ที่สำคัญของสัญญาซื้อขาย  เมื่อสัญญาซื้อขายแม้เป็นเอกเทศสัญญา  ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่ง
1. ผู้ซื้อ  ผู้ขาย  ต้องมีความสามารถ
2. วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขายต้องไม่ผิดวิสัย  ไม่ขัดต่อกฏหมาย  ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี  #  โมฆะ
3. การแสดงเจตนาต้องไม่บกพร่อง  ไม่สำคัญผิด  ไม่ถูกกลฉ้อฉล  เจตนาลวง  ข่มขู่  #  โมฆะ  โมฆียะ
4. สัญญาซื้อขาย  โดยหลักไม่มีแบบแผน  ยกเว้น  ซื้อขายเสร็จเด็ดขาด  อสังหาริมทรัพย์  สังหาริมทรัพย์พิเศษ  (ม. 456 ว.1)
สิทธิ
หน้าที่
คำเสนอ
ผู้ซื้อ สัญญาเกิด ผู้ขาย
คำสนอง
สิทธิ
หน้าที่


หลักเกณฑ์ความสมบูรณ์ของนิติกรรม  สัญญาทั่วไป  สัญญาซื้อขาย
1. ความสามารถ โมฆียะ
2. วัตถุประสงค์  พ้นวิสัย  ขัดกฏหมาย  สงบ  ศีลธรรม
3. การแสดงเจตนาว่าบกพร่องไหม
4. แบบ

หลักการโอนกรรมสิทธิ์
หลัก    เมื่อคำเสนอคำสนองต่อกัน  สัญญาซื้อขายเกิดกรรมสิทธิ์  ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน  ก็โอนไปทันที  (มาตรา  458)  หลัก  ม.458  ข้อยกเว้น  456,459,460 ว.1  , 460 ว.
ข้อยกเว้น  
1. ถ้าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด  อสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์  ชนิดพิเศษกรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการทำเป็นหนังสือ   และ  จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  กรรมสิทธิ์จึงจะโอน
2. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีเงื่อนไข  หรือเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์    กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อการได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลานั้นแล้ว  
Attention   จะเป็นสัญญาซื้อขายประเภทนี้จะต้อง
1. เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดา
2. กรรมสิทธิ์ยังไม่โอน
3. กรรมสิทธิ์จะโอนไปก็ต่อเมื่อ  การ  (ข้อตกลงที่จะเป็นเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา )  ได้เป็นไปตามเงื่อนไข  หรือถึงกำหนดเงื่อนเวลานั้นแล้ว  ตัวอย่างเช่น  
3. การซื้อขายทรัพย์ที่ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง  (สังหาริมทรัพย์ธรรมดา)  กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการหมายนับ  ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก  หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อให้เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเสียก่อน  กรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อ  ( ม.460  วรรค  1)
4. การซื้อขายทรัพย์ เฉพาะสิ่งแล้ว  แต่ยังไม่รู้กำหนดราคาทรัพย์นั้น แน่นอน  ต้องมีการหมายนับ  ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก  หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์นั้นแน่นอนเสียก่อน  กรรมสิทธิ์จึงจะโอน เช่น  
Ex.-
ก  และ  ข  ตกลงซื้อขายรถยนต์กัน  โดยมีข้อตกลงว่า  ก  (ผู้ขาย  จะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ ผู้ซื้อ )  เมื่อ  ข  ผู้ซื้อชำระราคาครบถ้วนแล้ว  ( ม. 459)
ซึ่งแตกต่างกับอีกตัวอย่าง
ก  ตกลงกับ  ข  ผู้ซื้อรถยนต์  ว่าจะโอนทะเบียนรถยนต์ให้เมื่อ  ข  ชำระราคาครบถ้วนแล้ว  (ม. 458 )  กรณีนี้เป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขธรรมดาทั่วไปไม่ใช่มีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิตาม  ม. 459
ป.ล.  รถยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดา  ทะเบียนไม่ใช่ตัวบ่งชี้กรรมสิทธิ์เหมือนโฉนดที่ดิน
หมายนับ ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก  หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ให้ทรัพย์ที่ตกลงซื้อขายกันนั้น  เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้ว  
(มาตรา  460  วรรค 1 )
4.  มาตรา  460  วรรค  2  การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดทรัพย์ที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วแต่ยังไม่รู้กำหนดราคาทรัพย์ที่แน่นอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกันนั้นจะโอนไปต่อเมื่อ  มีการหมาย  นับ  ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์นั้น   (ที่ตกลงซื้อขายกัน)  แน่นอนแล้ว
(มาตรา  460  วรรค  2)

การโอนกรรมสิทธิ์
หลัก   เมื่อสัญญาซื้อขายเกิดกรรมสิทธิ์โอนทันที  ม .458
ข้อยกเว้น
1. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์  พิเศษกรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ม. 456 ว. 1
2. ในสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา  (ม. 459 )  กรรมสิทธิ์จะโอนไป  ต่อเมื่อการได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกำหนดเงื่อนเวลานั้นแล้ว
3. สัญญาซื้อขายทรัพย์ที่ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง  กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการหมาย  นับ  ตวง  วัด หรือคัดเลือก  เพื่อให้ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเสียก่อน  ม. 460 ว. 1)
มาตรา  370
จากเหตุสุดวิสัย  ตาม  ม. 8 ป.พ.พ.  
เหตุใด ๆ  จะเกิดขึ้นก็ดี  จะให้ผลพิบัติก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อายป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ   หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น  จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
จากการทำละเมิดของบุคคลอื่น  (ไม่ใช่จากผู้ซื้อหรือผู้ขาย)
จากการทำ  การกระทำอื่น ๆ  ของบุคคลอื่น  

หลักการซื้อขาย  เยอรมัน
การโอนกรรมสิทธิ์
เมื่อคำเสนอ  คำสนองตรงกัน (สัญญาทางหนี้เกิด)
แต่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอน
กรรมสิทธิ์โอนก็ต่อเมื่อ   มีการทำสัญญาทางทรัพย์คือ
1. เมื่อมีการแสดงเจตนาให้กรรมสิทธิ์โอน
2. มีการส่งมอบทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอน  (ผู้ซื้อ)
 
1. สัญญาซื้อขายคืออะไร
2. สัญญาซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อไร
3. ผลหลังจากสัญญาซื้อขายเกิด
a. การโอนกรรมสิทธิ์
b. ภาระเสี่ยงภัย
 
บทบัญญัติพิเศษในการคุ้มครองผู้บริโภค  (ตามสัญญาซื้อขาย)

สัญญาซื้อขาย   คือ
ผู้ขาย ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
Ex  บริษัท  A ตกลงกับผู้ซื้อลูกไก่ไปจากบริษัท ........ ได้น้ำหนัก  และตามขั้นตอนบริษัทกำหนดบริษัทรับซื้อทั้งหมด
ผู้ซื้อ   ตกลง ชำระราคา   ต้องเป็นเงิน
เพียงแต่ตกลง  สัญญาก็เกิดแล้ว
สัญญาซื้อขายเกิดเมื่อ  ตกลง  ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์
ผู้ซื้อ  ชำระราคา
2.1 คู่สัญญาต้องมีความสามารถ
2.2 วัตถุประสงค์ของสัญญาต้องไม่
2.2.1 พ้นวิสัย
2.2.2 ไม่ขัดต่อกฏหมาย
2.2.3 ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
2.2.4 ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
2.3 การแสดงเจตนาต้องไม่บกพร่อง
ป.ล. ฝรั่งเศส  ต้องมี  Cause    หรือ  Causa
อังกฤษ   Consideration
2.4 แบบ  ..............
สัญญาเดียว   สัญญาทวงหนี้  และสัญญาทางทรัพย์
สัญญาคู่   สัญญาทวงหนี้เท่านั้น

สัญญาเกิด
คำเสนอ คำสนอง
ผู้ซื้อ ตรงกัน ผู้ขาย
คำสนอง คำเสนอ

คำเสนอ
ในเรื่องชำระราคา
คำสนอง
ในเรื่องโอนกรรมสิทธิ์

คำเสนอ   คำสนอง

ต่อหน้า   ตรงกัน   สัญญาเกิดทันที
ห่างโดยระยะทาง   หลักเกณฑ์ต่างกัน  
ไทย   คำสนองไปถึง   E-mail  จดหมาย  ฯลฯ
เยอรมัน
ฝรั่งเศส

บทบัญญัติของกฏหมายในเรื่องการเกิดสัญญาซื้อขาย  บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฏีในเรื่องก่อให้เกิดสัญญา
1. เสรีภาพในการทำสัญญา (เข้าทำสัญญา)
2. เสรีภาพในการที่จะเลือกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
3. เสรีภาพในการที่จะตกลงข้อสัญญากำหนดเงื่อนไขของสัญญา

สัญญาเกิดบน แนวความคิดความเท่าเทียม กันของสัญญาและโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ

การเกิดสัญญาซื้อขาย
ตามหลักกฏหมายไทย อังกฤษ  ฝรั่งเศส  
เมื่อผู้ซื้อ  ตกลง  ชำระราคา (  Price)  เป็นเงิน
ต้องแน่นอนไหม   โรมันบางยุค  ต้องแน่นอน
ต้องสมเหตุผลหรือไม่   ไทยมาตรา  487    และ
ผู้ขายตกลง  โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  ที่ตกลงซื้อขายกันให้แก่ผู้ซื้อ

มาตรา  487
หลัก
1. ราคาที่กำหนดชัดเจนในสัญญา
2. กำหนดกันด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังได้ตกลงกันไว้ในสัญญา  หรือ
3. ถือเอาตามทางการที่คู่สัญญาประพฤติต่อกันอยู่นั้น  
ข้อยกเว้น  
4. ถ้าไม่เข้ากรณี  1 , 2 , 3  ผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาตามสมควร
ผล  เมื่อคำเสนอสนองตรงกัน
หลัก
1. ไทย  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  (สัญญาเดียว)
2. ถ้ามีการตกลง   1.  ชำระราคา  และ สัญญาทวงหนี้
2.  โอนกรรมสิทธิ์
(แสดงเจตนา)  ตกลง  ให้กรรมสิทธิ์ในการโอน   สัญญาทางทรัพย์
และมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน  
Attention  สัญญาซื้อขายจะสมบูรณ์ของกลุ่ม
ประเทศสัญญาคู่   จะต้องประกอบด้วย
1. สัญญาทวงหนี้  และ
2. สัญญาทางทรัพย์

ยกเว้น  สัญญาไม่เกิดแม้แต่คำเสนอ
คำสนองจะตรงกันเพราะ
1. พ้นวิสัย
2. ขัดต่อกฏหมาย
3. ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
4. ขัดต่อศีลธรรมอันดี
5. ทำไม่ถูกต้องตามแบบ  ต้องสังเกตกรณี
สัญญาทวงหนี้  และสัญญาทางทรัพย์  สัญญาเดียว
สัญญาทวงหนี้และสัญญาทรัพย์  แยกกัน  เช่นตามหลักกฏหมายเยอรมัน
27/7/53
cheiw
1
ขอมามากเลยนะครับตอบไม่ถูกเลยว่าจะเอาแบบไหน กม.เอกเทศสัญญานั้นตามนักกฎหมายที่เรียนกันนั้นจะแบ่งเป็น 3 เอกเทศสัญญาครับ เช่น เอกเทศสัญญา 1 , 2 , 3 ถ้าจะเลือกส่งครู ควรจะบอกเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนผมจะได้ช่วยหาคำตอบมาให้ถูก ถ้าให้ผมคิดนะครับ คงจะเลือก 1ใน 13 หัวข้อใช่ป่าวครับ ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายก็ไม่ยากครับ แต่หัวใจหลักในเอกเทศสัญญานี้ผมคิดว่าอยู่ตรงที่คำเสนอและคำสนองถ้าตกต้องตรงกันสัญญาเกิด (ตามกฎหมายเลยครับ) ลองสังเกตุดูสิครับ ว่าฝ่ายหนึ่งเสนอขาย แล้วอีกฝ่ายหนึ่งสนองกลับ สัญญาก็เกิด ถ้าต้องการความรู้เพิ่มคุณควรเจาะจงไปเลยว่าจะเอาอะไรไปส่งครู

ซื้อขาย  :  SALE
1. คืออะไร  มีกี่ประเภท
2. เกิดขึ้นเมื่อไหร่  Ownership
3. มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไร
4. ผลของสัญญาซื้อขาย
4.1 การโอนกรรมสิทธิ์ (ม.1336)
4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
4.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย

กรอบ
1. สัญญาซื้อขายคืออะไร  หลักเกณฑ์ความสมบูรณ์ของสัญญา
2. ประเภทสัญญาซื้อขาย
2.1 เสร็จเด็ดขาด
2.2 จะซื้อจะขาย
2.3 คำมั่น
3. ผลของสัญญาซื้อขาย
3.1 สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ
3.2 สิทธิหน้าที่ของผู้ขาย
3.3 กรรมสิทธิ์การโอน

สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
คือสัญญาซื้อขายที่สำเร็จบริบูรณ์คู่สัญญาไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องมาปฏิบัติอย่างไรต่อกันอีก  (เช่นทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)
ป.ล.  อย่าไปสับสนว่า  ถ้ายังไม่ส่งมอบหรือยังไม่มีการชำระราคา  จะไม่เป็นสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์  เช่นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดา  แต่คู่สัญญาตกลงให้ผ่อนชำระราคาได้    ซื้อขายเงินผ่อนเป็นต้น
หลักเกณฑ์เฉพาะของสัญญาซื้อขาย
1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน
2. สัญญาเกิดเมื่อ  (คำเสนอ  คำสนองตรงกัน)
2.1 ผู้ขายตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อและ
2.2 ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระราคา (เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย)  ให้แก่ผู้ขาย
3. หลัก  ไม่มีแบบ  (ทำเป็นหนังสือ +  จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)                                                   ยกเว้น  ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ

หลักเกณฑ์ทั่วไป
หลักเกณฑ์ที่สำคัญของสัญญาซื้อขาย  เมื่อสัญญาซื้อขายแม้เป็นเอกเทศสัญญา  ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่ง
1. ผู้ซื้อ  ผู้ขาย  ต้องมีความสามารถ
2. วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขายต้องไม่ผิดวิสัย  ไม่ขัดต่อกฏหมาย  ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี  #  โมฆะ
3. การแสดงเจตนาต้องไม่บกพร่อง  ไม่สำคัญผิด  ไม่ถูกกลฉ้อฉล  เจตนาลวง  ข่มขู่  #  โมฆะ  โมฆียะ
4. สัญญาซื้อขาย  โดยหลักไม่มีแบบแผน  ยกเว้น  ซื้อขายเสร็จเด็ดขาด  อสังหาริมทรัพย์  สังหาริมทรัพย์พิเศษ  (ม. 456 ว.1)
สิทธิ
หน้าที่
คำเสนอ
ผู้ซื้อ สัญญาเกิด ผู้ขาย
คำสนอง
สิทธิ
หน้าที่


หลักเกณฑ์ความสมบูรณ์ของนิติกรรม  สัญญาทั่วไป  สัญญาซื้อขาย
1. ความสามารถ โมฆียะ
2. วัตถุประสงค์  พ้นวิสัย  ขัดกฏหมาย  สงบ  ศีลธรรม
3. การแสดงเจตนาว่าบกพร่องไหม
4. แบบ

หลักการโอนกรรมสิทธิ์
หลัก    เมื่อคำเสนอคำสนองต่อกัน  สัญญาซื้อขายเกิดกรรมสิทธิ์  ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน  ก็โอนไปทันที  (มาตรา  458)  หลัก  ม.458  ข้อยกเว้น  456,459,460 ว.1  , 460 ว.
ข้อยกเว้น  
1. ถ้าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด  อสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์  ชนิดพิเศษกรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการทำเป็นหนังสือ   และ  จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  กรรมสิทธิ์จึงจะโอน
2. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีเงื่อนไข  หรือเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์    กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อการได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนเวลานั้นแล้ว  
Attention   จะเป็นสัญญาซื้อขายประเภทนี้จะต้อง
1. เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดา
2. กรรมสิทธิ์ยังไม่โอน
3. กรรมสิทธิ์จะโอนไปก็ต่อเมื่อ  การ  (ข้อตกลงที่จะเป็นเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา )  ได้เป็นไปตามเงื่อนไข  หรือถึงกำหนดเงื่อนเวลานั้นแล้ว  ตัวอย่างเช่น  
3. การซื้อขายทรัพย์ที่ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง  (สังหาริมทรัพย์ธรรมดา)  กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการหมายนับ  ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก  หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อให้เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเสียก่อน  กรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อ  ( ม.460  วรรค  1)
4. การซื้อขายทรัพย์ เฉพาะสิ่งแล้ว  แต่ยังไม่รู้กำหนดราคาทรัพย์นั้น แน่นอน  ต้องมีการหมายนับ  ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก  หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์นั้นแน่นอนเสียก่อน  กรรมสิทธิ์จึงจะโอน เช่น  
Ex.-
ก  และ  ข  ตกลงซื้อขายรถยนต์กัน  โดยมีข้อตกลงว่า  ก  (ผู้ขาย  จะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ ผู้ซื้อ )  เมื่อ  ข  ผู้ซื้อชำระราคาครบถ้วนแล้ว  ( ม. 459)
ซึ่งแตกต่างกับอีกตัวอย่าง
ก  ตกลงกับ  ข  ผู้ซื้อรถยนต์  ว่าจะโอนทะเบียนรถยนต์ให้เมื่อ  ข  ชำระราคาครบถ้วนแล้ว  (ม. 458 )  กรณีนี้เป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขธรรมดาทั่วไปไม่ใช่มีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิตาม  ม. 459
ป.ล.  รถยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดา  ทะเบียนไม่ใช่ตัวบ่งชี้กรรมสิทธิ์เหมือนโฉนดที่ดิน
หมายนับ ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก  หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ให้ทรัพย์ที่ตกลงซื้อขายกันนั้น  เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้ว  
(มาตรา  460  วรรค 1 )
4.  มาตรา  460  วรรค  2  การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดทรัพย์ที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วแต่ยังไม่รู้กำหนดราคาทรัพย์ที่แน่นอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกันนั้นจะโอนไปต่อเมื่อ  มีการหมาย  นับ  ชั่ง  ตวง  วัด  หรือคัดเลือก หรือทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์นั้น   (ที่ตกลงซื้อขายกัน)  แน่นอนแล้ว
(มาตรา  460  วรรค  2)

การโอนกรรมสิทธิ์
หลัก   เมื่อสัญญาซื้อขายเกิดกรรมสิทธิ์โอนทันที  ม .458
ข้อยกเว้น
1. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์  พิเศษกรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ม. 456 ว. 1
2. ในสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา  (ม. 459 )  กรรมสิทธิ์จะโอนไป  ต่อเมื่อการได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกำหนดเงื่อนเวลานั้นแล้ว
3. สัญญาซื้อขายทรัพย์ที่ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง  กรรมสิทธิ์จะโอนไปต่อเมื่อมีการหมาย  นับ  ตวง  วัด หรือคัดเลือก  เพื่อให้ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเสียก่อน  ม. 460 ว. 1)
มาตรา  370
จากเหตุสุดวิสัย  ตาม  ม. 8 ป.พ.พ.  
เหตุใด ๆ  จะเกิดขึ้นก็ดี  จะให้ผลพิบัติก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อายป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ   หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น  จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
จากการทำละเมิดของบุคคลอื่น  (ไม่ใช่จากผู้ซื้อหรือผู้ขาย)
จากการทำ  การกระทำอื่น ๆ  ของบุคคลอื่น  

หลักการซื้อขาย  เยอรมัน
การโอนกรรมสิทธิ์
เมื่อคำเสนอ  คำสนองตรงกัน (สัญญาทางหนี้เกิด)
แต่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอน
กรรมสิทธิ์โอนก็ต่อเมื่อ   มีการทำสัญญาทางทรัพย์คือ
1. เมื่อมีการแสดงเจตนาให้กรรมสิทธิ์โอน
2. มีการส่งมอบทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอน  (ผู้ซื้อ)

กรอบ  LA 726  ส่วนของ  รศ.ดร. กัลยา  ตัณศิริ
สอบ  
1. สัญญาซื้อขายคืออะไร
2. สัญญาซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อไร
3. ผลหลังจากสัญญาซื้อขายเกิด
a. การโอนกรรมสิทธิ์
b. ภาระเสี่ยงภัย

QUIZ  
บทบัญญัติพิเศษในการคุ้มครองผู้บริโภค  (ตามสัญญาซื้อขาย)

สัญญาซื้อขาย   คือ
ผู้ขาย ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
Ex  บริษัท  A ตกลงกับผู้ซื้อลูกไก่ไปจากบริษัท ........ ได้น้ำหนัก  และตามขั้นตอนบริษัทกำหนดบริษัทรับซื้อทั้งหมด
ผู้ซื้อ   ตกลง ชำระราคา   ต้องเป็นเงิน
เพียงแต่ตกลง  สัญญาก็เกิดแล้ว
สัญญาซื้อขายเกิดเมื่อ  ตกลง  ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์
ผู้ซื้อ  ชำระราคา
2.1 คู่สัญญาต้องมีความสามารถ
2.2 วัตถุประสงค์ของสัญญาต้องไม่
2.2.1 พ้นวิสัย
2.2.2 ไม่ขัดต่อกฏหมาย
2.2.3 ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
2.2.4 ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
2.3 การแสดงเจตนาต้องไม่บกพร่อง
ป.ล. ฝรั่งเศส  ต้องมี  Cause    หรือ  Causa
อังกฤษ   Consideration
2.4 แบบ  ..............
สัญญาเดียว   สัญญาทวงหนี้  และสัญญาทางทรัพย์
สัญญาคู่   สัญญาทวงหนี้เท่านั้น

สัญญาเกิด
คำเสนอ คำสนอง
ผู้ซื้อ ตรงกัน ผู้ขาย
คำสนอง คำเสนอ

คำเสนอ
ในเรื่องชำระราคา
คำสนอง
ในเรื่องโอนกรรมสิทธิ์

คำเสนอ   คำสนอง

ต่อหน้า   ตรงกัน   สัญญาเกิดทันที
ห่างโดยระยะทาง   หลักเกณฑ์ต่างกัน  
ไทย   คำสนองไปถึง   E-mail  จดหมาย  ฯลฯ
เยอรมัน
ฝรั่งเศส

นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Fouillee
“ใครกล่าวถึงสัญญาเท่ากับกล่าวถึงความยุติธรรม”  
“Qui dit contractullee dit juste Whatever is contractual is just.”
Jourdan  ไม่มีราคาใดที่จะยุติธรรมเท่ากับราคาที่เกิดจากการตกลงของคู่สัญญา”
………………………………………………………………………………..
Gounot  “ข้อตกลงที่อิสระก่อให้เกิดความยุติธรรมในตัวของมันเอง”  
.......................................................................................................................
บทบัญญัติของกฏหมายในเรื่องการเกิดสัญญาซื้อขาย  บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฏีในเรื่องก่อให้เกิดสัญญา
1. เสรีภาพในการทำสัญญา (เข้าทำสัญญา)
2. เสรีภาพในการที่จะเลือกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
3. เสรีภาพในการที่จะตกลงข้อสัญญากำหนดเงื่อนไขของสัญญา

สัญญาเกิดบน แนวความคิดความเท่าเทียม กันของสัญญาและโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ

การเกิดสัญญาซื้อขาย
ตามหลักกฏหมายไทย อังกฤษ  ฝรั่งเศส  
เมื่อผู้ซื้อ  ตกลง  ชำระราคา (  Price)  เป็นเงิน
ต้องแน่นอนไหม   โรมันบางยุค  ต้องแน่นอน
ต้องสมเหตุผลหรือไม่   ไทยมาตรา  487    และ
ผู้ขายตกลง  โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  ที่ตกลงซื้อขายกันให้แก่ผู้ซื้อ

มาตรา  487
หลัก
1. ราคาที่กำหนดชัดเจนในสัญญา
2. กำหนดกันด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังได้ตกลงกันไว้ในสัญญา  หรือ
3. ถือเอาตามทางการที่คู่สัญญาประพฤติต่อกันอยู่นั้น  
ข้อยกเว้น  
4. ถ้าไม่เข้ากรณี  1 , 2 , 3  ผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาตามสมควร
ผล  เมื่อคำเสนอสนองตรงกัน
หลัก
1. ไทย  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  (สัญญาเดียว)
2. ถ้ามีการตกลง   1.  ชำระราคา  และ สัญญาทวงหนี้
2.  โอนกรรมสิทธิ์
(แสดงเจตนา)  ตกลง  ให้กรรมสิทธิ์ในการโอน   สัญญาทางทรัพย์
และมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน  
Attention  สัญญาซื้อขายจะสมบูรณ์ของกลุ่ม
ประเทศสัญญาคู่   จะต้องประกอบด้วย
1. สัญญาทวงหนี้  และ
2. สัญญาทางทรัพย์

ยกเว้น  สัญญาไม่เกิดแม้แต่คำเสนอ
คำสนองจะตรงกันเพราะ
1. พ้นวิสัย
2. ขัดต่อกฏหมาย
3. ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
4. ขัดต่อศีลธรรมอันดี
5. ทำไม่ถูกต้องตามแบบ  ต้องสังเกตกรณี
สัญญาทวงหนี้  และสัญญาทางทรัพย์  สัญญาเดียว
สัญญาทวงหนี้และสัญญาทรัพย์  แยกกัน  เช่นตามหลักกฏหมายเยอรมัน
27/7/53
cheiw
เกี่ยวกับคำถามนี้
รางวัลคำตอบดีที่สุด 5 คะแนน
เปิดดูแล้ว 8276 ครั้ง
มีคนตอบแล้ว 1 คำตอบ
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว