ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256009)
คอมพิวเตอร์ (158396)
การศึกษา (153940)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44592)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
ธกส. รับสมัครสอบตำแหน่ง Call Center เมื่อไหร่
ราชการ
ธกส. รับสมัครสอบตำแหน่ง Call Center <รับออนไลน์> (28 ก.ย.54 เป็นต้นไป-จนครบ 300 คน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นธกส. รับสมัครสอบเป็นผู้ช่วยพนักงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ <รับออนไลน์> (28 ก.ย.54-ครบ 300 คน) <รับออนไลน์> (28 ก.ย.54 เป็นต้นไป-จนครบ 300 คน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ธกส. รับสมัครสอบเป็นผู้ช่วยพนักงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 9,600 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sheetram.com/upload/job_download/23_09_20111316757769.pdf

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554 เปนต้นไป จนกว่าจะได้ จำนวนผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการประมาณ 300 คน สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sheetram.com/upload/job_download/23_09_20111316757769.pdf
http://www.baac.or.th/content-job.php
www.baac.or.th

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1488
บันทึก #1 25 ก.ย. 2554 16:05:23
เอกสารเตรียมสอบ แนวข้อสอบธกส ตำแหน่ง Call Center (ใหม่ล่าสุด)

สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย
1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473                    ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2509
ตอบ     ง. พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น
2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. พุทธศักราช 2475          ข. พุทธศักราช 2490
  ค. พุทธศักราช 2502         ง. พุทธศักราช 2486
ตอบ     พุทธศักราช 2486
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก.  บุญทรง เตริยาภิรมย์                      ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ค.  อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                               ง.  จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ     ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ.2554
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นาย
ฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ค. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
ตอบ     ค. ธีระ วงศ์สมุทร                        
6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
           ก. นาย
เอ็นนู ซื่อสุวรรณ                         ข. นาง
พูนสุข มุสิกลัด
           ค. นาย
สมชัย อ่ำพันธ์                      ง. นาย
ลักษณ์ วจนานวัช
ตอบ     ง. นาย
ลักษณ์ วจนานวัช
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. ค. Bank for Agriculture            
ข. Bank for Agricultural Cooperatives
ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
            ง. Bank Authority Meteorological  
ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก.  ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                      
ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
ค. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                              
            ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                      
ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
ค.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย      
10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
             ก.ซื่อสัตย์สุจริต      
ข. มีสำนึกรับผิดชอบ
ค. ตอบสนองเป็นทีม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

(Call Center) ธ.ก.ส.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
รายละเอียดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบ ธ.ก.ส._ภาค ก_ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.  
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
- แนวข้อสอบความรู้รอบตัว เหตุบ้านการเมืองในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเบื้องต้น Microsoft Word และ Microsoft Excel
- แนวข้อสอบจริยธรรม  จรรยาบรรณ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   086-369-0688, 080-604-2510 , 083-067-4168
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai  
3. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee  
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์   iamaom5@hotmail.com

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1489&page=1&toread=1
คำตอบ (0)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
การโพสต์คำตอบถูกปิดใช้งาน
Google ค้นเว็บ
Google ค้นรูป
เลือกวิดีโอ YouTube
ค้นหา
ป้อน URL
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาเว็บลิงก์
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาภาพ
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อค้นหาวิดีโอ
ช่องค้นหาต้องไม่ว่างเปล่า
วาง URL ในช่องด้านล่าง:
ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้
ค้นหาใน YouTube
เพิ่มลิงก์วิดีโอ
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
0
การดู
1450
ติดตาม
2
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว