ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256010)
คอมพิวเตอร์ (158397)
การศึกษา (153941)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44594)
เกมส์ (41312)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
กลุ่ม (Group) คือ..
กลุ่ม
     กลุ่ม (Group) เป็นหน่วยของสังคม (Social unit) ที่เกิด   จากการรวมตัวกันของคน 2 คน หรือมากกว่านั้นที่มีบุคลิกภาพคล้ายกัน หรือต้องการความสำเร็จทางสังคม หรือการบรรลุเป้าหมายในการทำงานอย่างเดียวกัน


ขั้นตอนของการพัฒนาการของการเกิดกลุ่ม


Forming
Storming
Norming
Performing

คุณลักษณะของกลุ่ม


     * บทบาท (Roles)

     * บรรทัดฐาน (Norms)

     * สถานภาพของคนในกลุ่ม (Status)

     * ความผูกพันของคนในกลุ่ม (Cohesiveness)

     * ขนาดของกลุ่ม (Group size)


ชนิดของกลุ่มที่เกิดขึ้นในองค์การ


กลุ่มงาน (Functional Group)
กลุ่มข้ามสายงาน (Cross – Functional Group)
กลุ่มโครงการ (Project Group)
กลุ่มสนใจร่วมกัน (Interest – Friendship Group)

พฤติกรรมของกลุ่ม


อาจจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนี้
     1. อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อสมาชิก

     2. ความเหนียวแน่นของกลุ่ม

     3. การจัดรูปแบบของงานมีอิทธิพลต่อกลุ่มอรูปนัย

     4. การสื่อสารโดยวิธี (Grapevine)


พฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม


กิจกรรมหลักที่สำคัญ  2  ประการ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ก็คือ

     1. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
2. การตัดสินใจของกลุ่ม (Decision Making)
1. การติดต่อสื่อสาร  (Communication)บทบาทในการติดต่อสื่อสารทั่วไป ของคนในกลุ่มได้แก่

     1. ผู้นำกลุ่ม    (The opinion leader)

     2. ผู้ควบคุมการส่งข่าว  (The gatekeeper)

     3. ทูตของกลุ่ม   (The liaison)

     4. ผู้ถูกโดดเดี่ยว   (The isolate)

     5. ผู้ตาม    (The follower)


2. การตัดสินใจของกลุ่ม (Decision Making)


2.1  กลุ่มจะมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้ดีกว่าคนคนเดียว

2.2   คนมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงถ้าเขาอยู่ในกลุ่มมากกว่าเมื่อเขาอยู่คน  เดียว ทั้งนี้เนื่องจาก

     - ถ้าการตัดสินใจนั้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิด

     - ในการอภิปรายกลุ่ม

     - การเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้

     - คนที่กล้าเสี่ยงเป็นคนที่สังคมของเราต้องการ
บันทึก #1 3 ก.พ. 2553 10:13:13
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)


มีขบวนการอยู่  4  ขั้นตอน
     1. การเตรียมตัว    (Preparation)

     2. การบ่มเพาะความคิด (Incubation)

     3. การทำความกระจ่างต่อความคิด (lllumination)

     4. การสอบทานความคิด (Verification)


พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม (Intergroup behavior)การร่วมมือกันทำงานระหว่างกลุ่มขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายตัว ได้แก่

     1. เป้าหมายขององค์การ

     2. การประสานงานระหว่างกลุ่ม

     3. การติดตามผลงาน


การมีอำนาจเหนือกลุ่มอื่น


การจัดหาบริการ  (Providing Services)
การมีบทบาทสำคัญ (Integrative Importance)
การจัดสรรงบประมาณ (Budget Allocation)

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution)


การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทำได้โดย
     1. การเผชิญหน้าหรือหันหน้าเข้าหากัน (Confrontative)

     2. การร่วมมือกัน  (Collaboration)

     3. การประนีประนอม  (compromise)

     4. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง      (Altering the Organizational structure)


การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยกลุ่ม


การพิจารณาตัดสินใจในองค์การปัจจุบันใช้วิธี การประชุม การประชุมมีวัตถุประสงค์ อยู่ 2 ประการ

     1. เพื่อจัดหาข้อมูล

     2. เพื่อแก้ปัญหา


การระดมสมอง (Brainstorming)  


หลักของการระดมสมองคือ
 1. มีบรรยากาศในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างอิสระ

 2. ไม่มีความคิดเห็นใดที่จะถูกปัดทิ้งโดยสมาชิก    หรือกลุ่ม การระดมสมองได้พิสูจน์แล้วว่ามี   ประโยชน์ในการที่จะได้แนวความคิดดี ๆ มา  แทนที่ความคิดที่เก่าหรือล้าสมัย


การแต่งตั้งกรรมการ


     ในบางองค์การเมื่อมีปัญหาที่ยากในการตัดสินใจ มักจะใช้วิธีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการประจำขององค์การ คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะกรรมชั่วคราว คณะกรรมการ คือกลุ่มของคน 2 คน หรือมากกว่า ที่มาประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือตัดสินปัญหาขององค์การ


ข้อบกพร่องในการใช้การตัดสินใจของกลุ่ม


     ปัญหาสำคัญของการตัดสินใจกลุ่ม ก็คือ ความคิดของกลุ่ม (group think) ซึ่งเป็นกระบวนการยอมรับผลตรงข้ามกับการพยายามตัดสินใจของกลุ่ม ซึ่งเป็นผลมาจากการกดดันของกลุ่ม (group pressure) คนมักจะอยู่ในอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน อิทธิพลของความคิดของสมาชิกบางคนในกลุ่มสามารถทำให้กลุ่มเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นการกระทำที่ไม่ต้องการได้ ทั้งนี้เนื่องจากคนมีความผูกพันที่เหนียวแน่นกับกลุ่ม และไม่มีใครอยากทำลายความผูกพันของคนในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มบางทีก็เป็นเหยื่อของความคิดกลุ่ม
คำตอบ (6)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
7
การดู
7988
ติดตาม
1
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว