ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256009)
คอมพิวเตอร์ (158396)
การศึกษา (153940)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44592)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
28/5/55
พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ
การเมือง
การศึกษา
ข้อมูล
ปัญหาคาใจ
สังคม
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000065375                        “สภาแห่งไหนเล่า กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสาบผี สภาโสเภณี มันโคตรชั่วอัปรีย์เอาไว้ไย”
     
      ได้คัดลอก ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ...มาให้ท่านผู้อ่านที่มีใจเป็นธรรม ได้อ่านกัน
     
      มาตร 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....”
     
      มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
     
      ความอัปรีย์ของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้
     
      มาตรา 3 ให้บรรดาการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หากมีการกระทำใดเป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง
     
      การกระทำตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงการกระทำของบุคคลดังต่อไปนี้
     
      (1) การกระทำทั้งหลายของบุคคลที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ห้ามการชุมนุมการกล่าววาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีใดเพื่อเรียกร้องหรือให้มีการต่อต้านรัฐการต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐหรือการประท้วงด้วยวิธีใดๆ อันเป็นการกระทบต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง (เขียนมั่ว ไม่มีใครต่อต้านรัฐ มีแต่ต่อต้านระบอบเผด็จการ ต่อต้านรัฐบาลคอร์รัปชัน ปล้นชาติและประชาชน)
     
      (2) การกระทำทั้งหลายของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันระงับหรือปราบปรามในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองหรือการกระทำใดที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าว
     
      มาตรา 4 เมื่อพ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับแล้วถ้าผู้กระทำการตามมาตรา 3 อยู่ในระหว่างการสอบสวนให้ผู้มีอำนาจสอบสวนระงับการสอบสวนผู้นั้น ถ้าอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องให้พนักงานอัยการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องระงับการฟ้องหรือให้ถอนฟ้อง ถ้าผู้นั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี ถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวผู้นั้น
     
      นี่คือเหตุที่มาที่จะทำให้ทักษิณกลับมาอย่างเท่ แบบพระเอกขี่ม้าขาวในหนังคาวบอย
     
      นี่คือการกระทำของสภาโจร ผลที่ออกมา ทักษิณ ได้ประโยชน์เต็มๆ ทักษิณได้อะไรบ้างจาก พ.ร.บ.นี้ ที่เห็นชัดๆ คือ
     
      1. โทษจำคุก 2 ปี ถูกยกเลิกทันที
     
      2. ต้องคืนเงินที่ศาลตัดสินแล้วว่าร่ำรวยผิดปกติ 50,000 ล้าน พร้อมดอกเบี้ย
     
      3. ยกเลิกคดีทั้งหมดของทักษิณ ที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องกันอยู่
     
      4. ล้างประวัติโทษจำคุกของทักษิณ จากนั้นทักษิณจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี (แค่นายกฯ มันยังน้อยไป)
     
      หากกฎหมาย พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านได้ในแผ่นดินราชอาณาจักรนี้ ก็แสดงว่า ราชอาณาจักรนี้ถูกนักการเมืองโคตรชั่วกระทำชำเราสูญสิ้นแล้ว มีประธานาธิบดีตัวจริงเสียงจริงคนแรกคือทักษิณ มาพร้อมๆ กับสงครามกลางเมือง (พุทธฆ่าพุทธ) และการแบ่งแยกดินแดน (ของบิ๊กบัง)
     
      งานนี้ บิ๊กบัง ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว พวกชม “เอ็งแน่มาก” มาดูกันต่อในมาตราที่ 5
     
บันทึก #1 28 พ.ค. 2555 22:19:39
มาตรา 5 ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลายขององค์กรหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองฯ หรือคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ ซึ่งได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 หรือการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลายขององค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติขององค์กรหรือของคณะบุคคลดังกล่าว มิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทำความผิด โดยให้นำความในมาตรา 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้นให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมต่อไป
     
      สรุป กฎหมายปรองดองอัปรีย์จัญ ไร ขายชาติ เหยียบย่ำทำลายราชอาณาจักร นี้จะมาล้มล้างคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญให้นักการเมืองชั่วทั้งหลายพ้นผิด พร้อมทั้งล้มล้างคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดาฯ และคดียึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านของทักษิณ
     
      ทักษิณได้เต็มๆ หากกฎหมายฉบับนี้ผ่าน จะมีคนประท้วงยืดเยื้อยาวนาน จะมีคนยอมตายเพื่อพิทักษ์ความถูกต้อง จะมีคนจับอาวุธ จะมีคนไม่เสียภาษีจะมีคนเคียดแค้นชิงชังโคตร “ชินวัตร” จะมีรัฐประหารทักษิณต้านรัฐประหาร จะเกิดสงครามกลางเมือง ราชอาณาจักรจะล่มจม
     
      ทั้งนี้เพราะมันผิดกฎเกณฑ์ทั่วไป ผู้มีใจเป็นธรรม (จริงๆ) ไม่อาจจะยอมรับได้ เล่นพวกมากลากไป ตรากฎหมายอะไรก็ได้เพื่อกูและพวกพ้องพ้นผิด เอาแต่ได้ไม่เกรงใจ ผู้ทรงธรรม เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน สมจริงดังคำกล่าวขานที่ว่า สภาโจร 500
     
      หากเป็นธรรมาธิปไตย พระหนึ่งองค์ “อย่าเลย โจร 500 ทั้งหลาย อย่าได้ปล้นความเป็นธรรมไปจากจิตสำนึกทั่วไปของความเป็นมนุษยธรรมเลย อาตมาภาพขอบิณฑบาตเถอะ” โจรทั้งหลายก็จะก้มลงกราบ วางดาบ วางปืน แล้วเลิกเป็นโจรกลับใจเป็นคนดีและกลับมาต่อต้านคนอัปรีย์ปล้นบ้านปล้นเมือง
     
      ในยุกต์ปัจจุบัน พระองค์หนึ่ง “อย่าเลย ท่าน ส.ส.ทั้งหลาย อย่าได้ปล้นความเป็นธรรมไปจากจิตสำนึกทั่วไปของความเป็นมนุษยธรรมเลย อาตมาภาพขอบิณฑบาตเถอะ” นักการเมืองโจรทั้งหลาย ก็จะพูดแย้งว่า “อย่ามายุ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ พวกกูจะปล้นเพื่อนายแม้ว ถ้าแน่จริงมาสมัคร ส.ส.แข่งกันไหมละ เดี๋ยวจะไม่มีวัดอยู่นะ”
     
      ผิดก็ว่าไปตามผิด ผิดมาก ผิดน้อยว่าไปตามกฎหมายที่มีอยู่ ศาลเป็นผู้ตัดสินพวกคอร์รัปชันโกงชาติบ้านเมืองแล้วไม่ผิด เผาบ้านเผาเมืองแล้วไม่ผิด เพราะมีพวก ส.ส. เป็นผู้ตัดสิน รับไม่ได้จริงๆ บ้านเมืองไม่เป็นบ้านเมือง ราชอาณาจักรไม่เป็นราชอาณาจักร มันผู้ใด ตระกูลใหญ่ ตระกูลเล็กไม่ถือธรรมเป็นใหญ่มันก็ต้องล่มจมไปตามเหตุปัจจัยของธรรม “น้ำเน่าเต็มที่ถึงขีดสุดแล้ว หากขืนปล่อยแต่ปลาเกเร ปลาอันธพาล ปลาขี้โกงไม่กี่ตัว ที่เหลือก็จะได้รับพิษร้ายจากน้ำเน่า (ระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ) ตายกันหมด”
คำตอบ (3)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
การโพสต์คำตอบถูกปิดใช้งาน
Google ค้นเว็บ
Google ค้นรูป
เลือกวิดีโอ YouTube
ค้นหา
ป้อน URL
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาเว็บลิงก์
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาภาพ
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อค้นหาวิดีโอ
ช่องค้นหาต้องไม่ว่างเปล่า
วาง URL ในช่องด้านล่าง:
ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้
ค้นหาใน YouTube
เพิ่มลิงก์วิดีโอ
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
4
การดู
953
ติดตาม
0
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว