ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256009)
คอมพิวเตอร์ (158396)
การศึกษา (153940)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44592)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
4/10/54
หลักตรีเอกานุภาพของคริสต์?
ศาสนา
แชท
โปรดอ่านในลิ้งค์ดังกล่าว
บันทึก #1 4 ต.ค. 2554 15:38:16
ตรีเอกานุภาพ

ขอความสันติจงมีแด่ท่าน

ตรีเอกานุภาพ
พระบิดา พระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์


- มีหลักฐานว่าเยซัสสอนหรือเอ่ยถึง เรื่องตรีเอกานุภาพ ??
- เรื่องการสอนหรือข้อพิสูจน์การยอมรับคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ ??


ในมัทธิว 28:19 “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ” อันนี้ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ เรื่องตรีเอกานุภาพ...

ถ้อยคำ พระบิดาพระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสามสิ่งนี้เป็นหนึ่ง ได้ถูกลบออกไปในฉบับมาตราฐานปรับปรุงใหม่ ค.ศ.1952 และ 1971 และในฉบับภาษาอื่นๆ อีก เพราะเป็นสิ่งที่เกินเข้ามาในตัวบท ภาษากรีก

ในฉบับมาตราฐานอเมริกันใหม่ 1 ยอห์น 5:7-8 อ่านว่าดังนี้ “และพระวิญญาณทรงเป็นพยาน เพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง มีพยาน อยู่3 ประการด้วยกันคือ พระวิญญาณ น้ำ และพระโลหิต และพยานทั้งสามนี้สอดคล้อง ” ในฉบับนิวเวิร์ลพี่พยานพระเยโฮวาห์ใช้นั้น ก็จะพบข้อความเช่นเดียวกัน แต่ทำไม คริสเตียนหลายท่านจริงไม่ทราบว่า ข้อความนี้ถูกตัดไป


การสร้างคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ นั้น โดย อะธาสิอุส บาดหลวงชาวอียิปต์ จากอเล็กซานเดรีย เป็นที่ยอมรับโดยสภาพแห่ง นิคาเอ ( Council of Nicaea ) ใน ค.ศ.325 นั่นคือหลังจากที่เยซัสจากโลกนี้ไปแล้ว ลัทธิบูชาพวกเทวรูปของพวกโรมัน ได้มีอิทธิพลกับคำสอนนี้ ความเชื่อเรื่อง เทพพระเจ้า 3 องค์ การย้ายวันสะโตบามาเป็นวันอาทิตย์ วันที่ 25 ธค. ซึ่งเป็นวันเกิดของ มิธราสุริยเทพ ของพวกโรมันได้ถูกนำมาเป็นวันเกิดของพระเยซู ถึงแม้ว่าไบเบิ้ลจะกล่าวไว้ล่วงหน้าถึงห้ามการประดับต้นคริสต์มาส ใน เยเรมีย์ 10 : 2-5 ว่า :
พระเจ้าทรงตรัสดังนี้ว่า " อย่าเรียนรู้วิถีทางแห่งบรรดาคนนอกศาสนา หรืออย่าคร้ามกลัวสัญญาณแห่งท้องฟ้า ตามที่บรรดาคนนอกศาสนาคร้ามกลัวนั้น เพราะธรรมเนียมของชนชาติทั้งหลายก็ไร้สาระ เขาตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหนึ่ง เป็นสิ่งที่มือช่างได้กระทำด้วยขวานเขาทั้งหลายก็เอาเงินและทองมาประดับ เขาตอกไว้แน่นด้วยค้อนและตะปู มันก็เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ มันตั้งขึ้นเหมือนต้นปาล์ม มันพูดไม่ได้ คนต้องขนมันไป เพราะมันเดินไม่ได้ อย่ากลัวมันเลย เพราะมันทำร้ายไม่ได้ มันก็ทำดีไม่ได้ด้วย" 1

เนื่องจากคริสเตียนได้เบนออกจากคำสอนเดิม ของเยซัส หรือท่านนบีอีซาอะลัยอิสลลาม ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้ส่ง ท่านนบีมูฮำมัด (ซล.) ศาสนทูตคนสุดท้ายลงมาฟื้นฟู แก้ไขในสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป เช่น การห้ามทานหมู การยกเลิกการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย โดยเปาโล หรือปอล (กาลาเทีย 5:2 ) “ดูเถิด ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่า ถ้าท่านรับพิธีเข้าสุหนัตพระคริสต์จะทรงทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย”


คัมภีร์อัลกรุอานได้เตือนเอาไว้ว่า ในซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ 5:73 “ แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่า อัลลอฮ์เป็นผู้ที่สามของสามองค์ นั้นได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่ควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากผู้ที่ควรเคารพสักการะองค์เดียวเท่านั้น และหากพวกเขามิหยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากล่าวแน่นอนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาในหมู่พวกเขานั้นจะต้องประสบการลงโทษอันเจ็บแสบ ”
บันทึก #2 4 ต.ค. 2554 15:38:27
ถ้าจะอ้างถึงในยอห์น 14: 11
“จงเชื่อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา หรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเราเพราะกิจการเหล่านั้นเถิด”

ลองเปรียบเทียบใน ยอห์น 17: 21
“เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา”ถ้าหากเยซัสและพระเจ้าเป็นหนึ่ง ก็เห็นได้อีกเช่นกันว่า บรรดาสานุศิษย์ ก็เป็นหนึ่งในเยซัสและในพระเจ้า ทำไมบรรดาสานุศิษย์ จึงไม่ใช่พระเจ้าด้วยเพราะเขาก็อยู่ในพระเจ้าเหมือนเยซัส ถ้าหากพระเจ้า เยซัส และพระวิญาณบริสุทธิ์รวมกันเป็นหนึ่งหน่วยของตรีเอกานุภาพแล้ว ถ้าเช่นนั้น จำนวนสานุศิษย์ที่รวมเข้าไปด้วย ก็จะเป็น 1 หน่วยพระเจ้าของ 15
ถ้าเยซัสคือพระเจ้า ??

ตามที่ มี ในยอห์น 14 :8 " ฟีลิปทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นและพวกข้าพระองค์จะพอใจ"


แต่ในยอห์น 14 : 9
“พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้ และท่านยังไม่รู้จักเราหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา และท่านจะพูดได้อย่างไรว่า `ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็น "

เยซัสจะสำแดงพระเจ้าแก่สาวกได้อย่างไร เยซัสเองก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้บังเกิดขึ้น เยซัสได้กล่าวในยอห์น 4 : 24ว่า
"พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง"

และ ยอห์น 5: 37 "และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานถึงเรา ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์"


ดังนั้นสิ่งที่คริสเตียนมองเห็น จึงไม่ใช่พระเจ้า ....


กุรอาน ซูเราะฮฺอัลอันอามที่ 6: 103 ว่า
“สายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์ แต่พระองค์ทรงถึงสายตาเหล่านั้น และพระองค์ก็คือผู้ทรงละเอียดลึกซึ้ง ผู้ทรงรอบ”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ คืออะไร ??


คริสเตียนถูกสอนว่า พระบิดาคือพระเจ้า พระบุตรคือพระเจ้า พระวิญญาณคือพระเจ้า แต่ไม่ได้รับอนุญาต ให้พูดว่าพระเจ้า 3 องค์

ในเรื่องการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ นั้นให้ดู ใน มัทธิว 1:18
“เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ คือมารีย์ผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้นกันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์”


แล้วลองเทียบกับ ลูกา 1:26 -27
“ เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้น ให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาเร็ธมาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟ เป็นคนในวงศ์วานดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์ ”

ดังนั้น การเกิดของเยซัส มัทธิวเอ่ยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ และลูกาเอ่ยถึงทูตสวรรค์กาเบรียล และพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร ??...


พระเจ้า คือพระเจ้า วิญญาณบริสุทธิ์คือทูตสวรรค์กาเบรียล และพระเยซูคือ.....ศาสนทูตท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของมารีย์ 2


คัมภีร์ของพระเจ้านั้นไม่ควรที่จะขัดแย้งกัน ถ้าหากมีข้อความที่ขัดแย้งกันแล้ว เพียงหนึ่งข้อความนั้นที่เป็นจริงจะถูกทั้ง 2 ข้อความหรือไม่ก็ผิดทั้ง 2 ข้อความ- อ้างอิง1 เรียบเรียงจากข้อมูลสนทนา ระหว่าง มุสลิม กับคริสตชน ของดร.Hasan M.bakil หน้า31
- อ้างอิง2 เรียบเรียงจากข้อมูลสนทนา ระหว่าง มุสลิม กับคริสตชน ของดร.Hasan M.bakil หน้า36
- และข้อมูลของคริสเตียนระหว่างการสนทนาในกระทู้ศาสนาเปรียบเทียบเรื่องพระเจ้าในคริสต์เทียบกับอิสลามจาก www.pantip ห้องศาสนา ระหว่างมุสลิมและคริสเตียน

อ้างอิงข้อมูล ไบเบิ้ลจาก http://www.thaipope.org/webbible/index.htm
โปรแกรมค้นหาเพื่อแสดงข้อพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่http://www.thaichurch.net
บันทึก #3 4 ต.ค. 2554 17:46:09
ถึงคุณ ยังไม่มีชื่อเล่น

ดร.ฮาซาน..อาจจะใช้คำพูดที่ดูเด็ดขาดไป แต่อาจกำลังจะสื่อว่า...
จะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อบทในไบเบิลยังขัดแย้ง..ในเรื่องข้างต้น  จึงสรุปได้ว่า ..ตกลงกาเบรียลกับวิญญาณบริสุทธิ์
นั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่..คริสต์จะเข้าใจผิดไปในเรื่องนี้
บันทึก #4 4 ต.ค. 2554 17:56:44
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมครับ
คำตอบ (1)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
0
การดู
1330
ติดตาม
1
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว