ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256010)
คอมพิวเตอร์ (158397)
การศึกษา (153940)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44594)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
ตั้งคำถาม
อักษรศาสตร์
ช่วยแปลงานวิจัยหน่อยค่ะ แปลเองแล้วไม่เข้าใจค่ะ
ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the relationship between job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement as dimensions of work-related wellbeing in a sample of members of the police force in South Africa. A survey design was used. Stratified random samples of members of the police force (N = 677) were taken in the North West Province of South Africa. The Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, Police Stress Inventory, Maslach Burnout Inventory – General Survey and Utrecht Work Engagement Scale were used as measuring instruments. The results provided support for a four-factorial model of work-related wellbeing consisting of the following dimensions: job satisfaction (indicating pleasure vs. displeasure), occupational stress (indicating anxiety vs. comfort), burnout (indicating fatigue vs. vigour), and engagement (indicating enthusiasm vs. depression).
Keywords: wellness, motivation, energy, distress, eustress
Issues of employee wellbeing have never been more important than now (Cropanzano & Wright, 2001). Research related to the happiness of employees is necessary, not only because of the happy-productive worker thesis, but also because of claims that many people are unhappy (Myers & Diener, 1997). Subjective wellbeing is an important indicator of the wellbeing of individuals (Kahn & Juster, 2002). Wellbeing could be considered in terms of different life roles, such as marriage, family, work and housing. Work represents an important context for studying the wellbeing of individuals, especially because it provides a source of income that impacts on various life roles, and because it demands a significant part of individuals’ time and energy. Work also ranks high among the determinants of life satisfaction.
Unfortunately, work-related wellbeing has often been narrowly operationalised as job satisfaction. As a result, Daniels (2000) suggested that affective wellbeing is assessed. Affective wellbeing is regarded as multidimensional and could capture subtleties in experiences of work. Job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement are important dimensions of the affective work-related wellbeing of employees (Cropanzano & Wright, 2001).
บันทึก #1 23 ส.ค. 2552 16:02:23
The police service in South Africa presents an interesting context for studying the relationship between job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement. Police work has been identified as a stressful occupation (Alexander, 1999; Anshel, 2000). This is particularly true for South African circumstances, where high levels of crime and violence are prevalent (Pienaar & Rothmann, 2003). Studies have been conducted regarding the job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement of police officers (e.g. Mostert & Rothmann, 2006; Rothmann, Steyn & Mostert, 2005). In addition to experiencing job-related stressors such as dealing with the unlawful, often dangerous, actions of citizens, there are factors such as abusive treatment in the workplace, organisational inefficiency and a general lack of social and managerial support (Koortzen, 1996). Decreased levels of wellbeing compared to norms for the general population are found in research on members of the police force (Pienaar, Rothmann & Van de Vijver, 2007; Rothmann & Strijdom, 2002).
No studies regarding the relationships between the different dimensions of work-related wellbeing (including job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement) of members of the police force in South Africa were found. When measuring the work-related wellbeing of police officers (e.g. in diagnostic studies), it is necessary to know whether dimensions such as occupational stress, job satisfaction, burnout and work engagement form part of an overall dimension, or whether they are independent but related dimensions. Multidimensional approaches can contribute to our understanding of the nature, causes and consequences of work-related wellbeing.
The objective of this study was to investigate the relationship between various dimensions of work-related wellbeing, namely job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement.
Dimensions of work-related wellbeing
Warr (2002) focused on wellbeing in the work context. Warr (2002, p. 2–3) suggested a model which can be used to examine work-related wellbeing along three dimensions, namely pleasure-displeasure, anxiety-comfort, and enthusiasm-depression. Pleasure-displeasure refers to a person’s level of job satisfaction (or life satisfaction in a more general sense). On the anxiety-comfort dimension, feelings of anxiety are a result of low pleasure and high mental arousal, whereas comfort is a result of low arousal and pleasure. On the enthusiasm-depression dimension, depression indicates low pleasure and low mental arousal, whereas enthusiasm indicates high pleasure and high mental arousal. Warr (2002) also mentioned the possibility of a fourth dimension, namely fatigue-vigour. Many current instruments for measuring work-related wellbeing (e.g. job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement) tap the affective dimension of wellbeing.
Pleasure-displeasure dimension. Job satisfaction forms part of the pleasure-displeasure dimension of work-related wellbeing. According to Warr (2002), work-related wellbeing was traditionally studied in terms of employees’ satisfaction with their jobs. Job satisfaction is the extent to which people like their jobs (Hirschfeld, 2000). Cranny, Smith and Stone (1992) point out that job satisfaction is a reaction to a job, which stems from the incumbent’s comparison of actual outcomes with expected outcomes.
Job satisfaction has been conceptualised and operationalised as both a global and a multidimensional construct. On a global
บันทึก #2 23 ส.ค. 2552 16:03:37
level, job satisfaction is considered in terms of an employee’s overall satisfaction with his or her job. As a multidimensional construct, job satisfaction concerns satisfaction with pay, supervision, company policy and the nature of the work. Job satisfaction consists of an extrinsic and intrinsic component. Intrinsic job satisfaction is how people feel about the nature of the job tasks themselves, while extrinsic job satisfaction is how people feel about aspects of the work situation that are external to the job tasks (Hirschfeld, 2000).
Anxiety-comfort dimension. Feelings of anxiety combine low pleasure with high mental arousal, while feelings of comfort combine low arousal with pleasure (Warr, 2007). The combination of low pleasure with high mental arousal is indicative of stress. Individuals low- high on comfort (i.e. they experience low arousal and high pleasure) may have limited commitment, energy and aspirations.
Occupational stress is defined as a disruption of the equilibrium of the cognitive-emotional-environmental system by external factors (Lazarus & Folkman, 1984). Stress is conceptualised as a complex process that consists of three major components, namely a) sources of stress that are encountered in the work environment, b) perception and appraisal of a particular stressor by an employee, and c) the emotional reactions that are evoked when a stressor is appraised as threatening (Lazarus, 1991; Spielberger, Vagg & Wasala, 2003). The appraisal of a stressor as threatening leads to the emotional arousal of anxiety and the associated activation of the autonomic nervous system. If severe and persistent, the resulting physical and psychological strain may cause adverse behavioural consequences (Spielberger
et al., 2003). According to Brooks and Piquero (1998) and Pienaar and Rothmann (2003), research supports the notion that occupational stress stems from two sources, namely job demands and a lack of job resources.
Vigour-fatigue dimension. Burnout forms part of the vigour-fatigue dimension. Exhaustion represents the vigour-fatigue dimension because it refers to feelings of being overextended and depleted of one’s emotional resources (Van Horn, Taris, Schaufeli & Schreurs, 2004). Schaufeli and Enzmann
(1998, p. 36) define burnout as “a persistent, negative, work-related state of mind in ‘normal’ individuals that is primarily characterised by exhaustion, which is accompanied by distress, a sense of reduced effectiveness, decreased motivation, and the development of dysfunctional attitudes and behaviours at work.” According to Maslach, Schaufeli and Leiter (2001), burnout is a syndrome consisting of three dimensions, namely exhaustion, cynicism and reduced professional efficacy. Exhaustion refers to feelings of reduction in the emotional resources of an employee. Cynicism refers to a negative, cynical and insensitive attitude towards work. Reduced professional efficacy refers to feelings of insufficiency, incompetence, lack of achievement and underproductiveness. However, Schaufeli (2003) recently questioned the inclusion of professional efficacy as a component of burnout. It was argued that professional efficacy is a trait that could contribute to burnout, rather than being a component of burnout.
Enthusiasm-depression dimension. Feelings of depression
บันทึก #3 23 ส.ค. 2552 16:04:43
combine low pleasure with low mental arousal, while feelings of enthusiasm combine pleasure with high mental arousal. Feelings of enthusiasm indicate learning and vitality.
Work engagement forms part of the enthusiasm-depression dimension. Work engagement is defined as a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterised by vigour, dedication and absorption. Furthermore, it is not a momentary and specific state, but a more persistent and pervasive affective-cognitive state that is not focused on a particular object, event, individual or behaviour (Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002). Vigour is characterised by high levels of energy and mental resilience while working, as well as a willingness to exert effort and to persist even through difficult times. Dedication is characterised by a sense of significance in one’s work, feeling enthusiastic, inspired and proud, and by viewing work as a challenge. Absorption refers to an optimal state of experience where focused attention, a clear mind, effortless concentration, complete control, loss of self-consciousness, distortion of time and intrinsic enjoyment are experienced.
The relationship between job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement
The different components of work-related wellbeing could be related, but could also be separate dimensions (see Warr, 2002). For example, it is possible to experience low work-related depression (e.g. disengagement), but high levels of work-related anxiety (e.g. occupational stress). Strain results from the combination of two or more negative forms of wellbeing, such as anxiety (e.g. occupational stress) and depression
(e.g. disengagement).
Regarding the relationship between occupational stress and work engagement, research has shown that even when exposed to high job demands and working long hours, some individuals do not show symptoms of disengagement. Instead, they seem to find pleasure in dealing with these stressors (Schaufeli & Bakker, 2004). According to Terry, Nielson and Perchard (1993), high levels of stress are associated with low levels of job satisfaction (which represents the pleasure component of work-related wellbeing). Fairbrother and Warn (2003) confirm that occupational stress is negatively related to job satisfaction. Furthermore, it seems that job satisfaction has a protective effect on the relation between occupational stress and disengagement (Ramirez, Graham, Richards, Cull & Gregory, 1996; Visser, Smets, Oort & deHaes, 2003). Visser et al. (2003) confirm that job satisfaction has a protective effect against the negative consequences of occupational stress. They suggest that when stress is high and satisfaction is low, the risk of low energy – a central aspect of low work engagement – increases considerably.
Zedeck, Maslach, Mosier and Skitka (1988) conclude that burnout and job dissatisfaction are clearly linked. However, the nature of the link between burnout and job dissatisfaction is a matter of speculation. It is not clear whether burnout causes people to be dissatisfied with their jobs, or whether job dissatisfaction causes burnout. Also, burnout and job dissatisfaction may be caused by another factor, such as poor working conditions.
บันทึก #4 23 ส.ค. 2552 16:05:04
RESEARCH DESIGN
Research approach
A cross-sectional survey design was used.
Participants
The study population included members of the police force (N = 677) from police stations in the North-West Province. A total of 42% of the participants were male and 58% were female. The mean age of the participants was 35.76 years. Fifty-nine per cent of the participants were matriculants. Thirty-three per cent were single, while 56% were married and 7% were divorced.
Measuring instruments
The Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (MSQ) (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967) indicates how satisfied or dissatisfied respondents are with their jobs by asking them to rate themselves on 20 questions by using a scale from 1 (very dissatisfied) to
5 (very satisfied). The revised MSQ short form measures intrinsic job satisfaction and extrinsic job satisfaction using statements like: “The chance to be ‘somebody’ in the community”; “The way my supervisor handles his/her workers”, and “The praise I get for doing a good job”. Hirschfeld (2000) found that a two-factor model (intrinsic and extrinsic job satisfaction) is superior
บันทึก #5 23 ส.ค. 2552 16:06:02
to a one-factor model (total job satisfaction). Rothmann (2005) confirmed a two-factor model of job satisfaction, consisting of Intrinsic and Extrinsic Job Satisfaction, in a sample of South African Police Service (SAPS) members. Alpha coefficients for the two scales of the MSQ short form were 0,84 and 0,89 respectively (Rothmann, 2005).
The Police Stress Inventory (PSI) was used to measure the occupational stress of the participants. The PSI focuses on common work events that often result in psychological strain. The questionnaire consists of 28 stressful job-related events, focusing mainly on the amount of stress on a scale varying from 1 (low) to 9 (high). Pienaar and Rothmann (2003) subjected the PSI to a factor analysis on a sample of members of the police force and extracted two factors, namely Stress: Job Demands
(α = 0,92), and Stress: Lack of Job Resources (α = 0,92).
The Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) (Maslach, Jackson & Leiter, 1996) was used to measure burnout. The MBI-GS has three subscales: Exhaustion (five items; e.g. “I feel used up at the end of the workday”), Cynicism (five items, e.g. “I have become less enthusiastic about my work”) and Professional Efficacy (six items, e.g. “In my opinion, I am good at my job”). Only two of the subscales, namely Exhaustion and Cynicism, were used for the purpose of this study. Internal consistencies (Cronbach alpha coefficients) reported by Maslach et al. (1996) varied from 0,87 to 0,89 for Exhaustion, and 0,73 to 0,84 for Cynicism. Test-retest reliabilities after one year were 0,65 (Exhaustion) and 0,60 (Cynicism) (Maslach et al., 1996). All items are scored on a seven-point frequency rating scale ranging from 0 (never) to 6 (daily). Storm (2002) confirmed the three-factor structure of the MBI-GS in a sample of SAPS members. However, Professional Efficacy (one of the subscales of the MBI-GS) was not included in this study because it is regarded as a personality disposition rather than a wellness dimension. The following Cronbach alpha coefficients were obtained for the other two scales of the MBI-GS: Exhaustion: 0,88; Cynicism: 0,79 (Storm, 2002).
The Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (Schaufeli et al., 2002) was used to measure work engagement. Two subscales of the UWES were used in this study, namely Vigour (six items; e.g. “I am bursting with energy in my work”) and Dedication (five items; e.g. “I find my work full of meaning and purpose”). The Absorption scale of the UWES was not used in this study because of problems with the wording of the items (Rothmann, 2005). The UWES is scored on a seven-point frequency rating scale, varying from 0 (never) to 6 (always). Rothmann (2005) confirmed the two-factor structure of the UWES (consisting of Vigour and Dedication) in the SAPS. Storm and Rothmann (2003) obtained the following alpha coefficients for the UWES in a sample of members of the police force: Vigour: 0,78; Dedication: 0,89. In a sample of South African emergency workers, Naudé and Rothmann (2004) extracted one factor using exploratory factor analysis, namely Vigour/Dedication (α = 0,87).
Data analysis
The data analysis was carried out with the SPSS 15.0 program (SPSS Inc., 2006) and the AMOS program (Arbuckle, 2006). First, descriptive statistics (e.g. means, standard deviations, skewness and kurtosis) were used to explore the data. Cronbach alpha coefficients (α) were used to assess the internal consistency of the measuring instruments (Clark & Watson, 1995). Pearson product-moment correlation coefficients were used to specify the relationships between the variables. Structural equation modelling (SEM) methods, as implemented by AMOS (Arbuckle, 1997), were used to test the models of work-related wellbeing, using the maximum likelihood method. The Goodness-of-fit Index (GFI), Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), Normed Fit Index (NFI), Comparative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI) and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) were used.
คำตอบ (4)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
การโพสต์คำตอบถูกปิดใช้งาน
Google ค้นเว็บ
Google ค้นรูป
เลือกวิดีโอ YouTube
ค้นหา
ป้อน URL
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาเว็บลิงก์
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาภาพ
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อค้นหาวิดีโอ
ช่องค้นหาต้องไม่ว่างเปล่า
วาง URL ในช่องด้านล่าง:
ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้
ค้นหาใน YouTube
เพิ่มลิงก์วิดีโอ
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
0
การดู
3274
ติดตาม
1
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว