ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ในวันที่ 23 มิถุนายน 2014 กูรู จะกลายเป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียว หลังจากวันที่ 23 มิถุนายน 2014 คำถามทั้งหมดที่มีการตอบจะเปิดให้ผู้คนสามารถค้นหาและเรียกดูได้ แต่จะไม่รับคำถาม คำตอบใหม่ หรือกิจกรรมการเขียนอื่นๆ ของผู้ใช้อีก.. โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256216)
คอมพิวเตอร์ (158471)
การศึกษา (154027)
สังคม (54467)
สุขภาพ (44616)
เกมส์ (41330)
ชอปปิ้ง (19144)
บันเทิง (17229)
สถานที่ (16149)
ไลฟ์สไตล์ (15951)
เครือข่าย (10421)
ธุรกิจ (9555)
การท่องเที่ยว (8744)
กีฬา (7357)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4931)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4385)
ดูทั้งหมด
การทดสอบ O - CT โดย สทส (มาลองดูกัน)
การสอบ
แหๆ ทำมาเล่นๆ ว่าง 555+

สทส.  
         สถานที่ทดสอบสติแห่งกาแล็กซีทางช้างเผือก (องค์ประกอบปัญญาชน )

วัตถุประสงค์  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ระบบการรับรู้ทางด้านเหตุผล
และการศึกษาเท่าที่จะทำได้   โดยไม่ปกปิดความรู้ไม่คิดและไม่แสร้งไม่รู้หรือแสร้งรู้

ตอนที่ 1
1. ทำไมจึงยังยอมใช้ข้อสอบแบบล้าหลัง
   เพราะข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบทำให้มีโอกาสเดาถูกถึง 1/4ก็จริง
แต่ต่อให้ถึงอย่างนั้น ข้อสอบที่สอบได้เพียง 25 คะแนน เต็ม 100 คะแนน
ก็ไม่มีสถาบันไหนรับเข้าเป็นนักศึกษา  (หากยื่นข้อสอบชุดนั้น)
(ตัวอย่าง)อาจมีการเลือกคำตอบถูก 99 คะแนนเท่านั้นที่อาจจะทำให้เกิดการสุ่มคำตอบแล้วได้ 100
ซึ่งคะแนนอาจจะไม่ต่างกันมาก  จากที่ตนทำได้
2.ใช้รูปแบบเดิมทุกวิชาหรือไม่ ?
          ส่วนใหญ่
3.ไม่เปลี่ยนรูปแบบแล้วได้อะไร
   คะแนนได้สะท้อน(ความเป็นจริง)แต่อาจคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย  ดีกว่าเปลี่ยนไปทำให้คะแนน จาก 50/100
ได้ 0/100  ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนอย่างเห็นได้ชัด
4.ข้อสอบของสทส.  สวนทางกับโลกหรือไม่
      ข้อสอบสทส. เน้นการวิเคราะห์ (น้อย)เพราะ
4.1 สังคมต้องการบุคคลากรที่มีความรู้
4.2 ทุกคนคิดวิเคราะห์ได้  ในเหตุการณ์และสถานที่แตกต่างกันไป
4.3 ช้อสอบของสทส.   สวนทางกับโลกอย่างไม่มากก็น้อย
5.ผู้เข้าทดสอบเป็นใคร
  ใครก็ได้ที่อยากจะลองวัดสติตนเอง  เราจะไม่มีใครคุมท่าน ท่านต้องซื่อสัตย์กับตนเอง
จึงจะรับรู้สติของตน
6.การทดสอบจริงนั้นคืออะไร
 คือการทดลองและดูผลการตอบสนอง   ปัญหาที่เราตั้งขึ้น แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1.  ทางกาย
2.  ทางใจ
3.  ทางสมอง                              กรุณาอ่านคำอธิบายให้เข้าใจก่อนลงมือทำข้อสอบ
คำอธิบาย
ข้อสอบนี้จะมีบทความที่สมมุติขึ้นให้ผู้ทดสอบ ทดสอบโดยให้เวลา   24 ชั่วโมง
ข้อสอบแบบปรนัย  25 ข้อ    150 คะแนน
เอกสารนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์  
               มิได้ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ไม่ต้องขออนุญาต
เราจะ ไม่ย่อยทำลายข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมด    เพราะโลกจะร้อน

นี้คือลิงก์ป้อนคำตอบคำตอบ   http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=3d18acc0750ae5c1
บันทึก #1 10 มี.ค. 2553 18:42:50
ข้อสอบ   O-CT
        (Ordinary Consciousness  Test)

      ข้อสอบทั้งหมด     ข้อ เป็นแบบปรนัย 4ตัวเลือกทั้งหมด  ให้อ่านและตอบตาม (บทความ )

จงอ่านบทความนี้ และตอบคำถาม  ข้อที่ 1 - 5
  ในที่ 21 ธันวาคม  ค.ศ.2012  รัฐบาลประเทศ  ท. เตือนชาวนางดปลูกข้าวหน้าแล้ง
เพราะจะเป็นปัญหาแก่การอุปโภคบริโภคของประชากรในประเทศ   สิบเนื่องมาจากประเทศ จ.
ได้มีการสร้างเขื่อน ตัดทางไหลของแม่น้ำสายหลักของประเทศ ท. รัฐบาลประเทศ ท.
ได้ส่งทูตไปเจรจาไม่ให้มีการสร้างเขื่อนกักน้ำ  เพราะจะมีผลกระทบต่อประเทศ ท. 30% ของน้ำทั้งหมด
แต่ไม่เป็นผล    รัฐบาลประเทศ ท.  จึงต้องบิดเบือนข้อเท็จจริงและประกาศกับประชาชนของตนว่า  
" การที่ประเทศ จ. สร้างเขือนนั้นไม่มีผลกระทบต่อประเทศ ท. มากนักเพราะน้ำที่มาจาก
แม่น้ำสายนี้  มาจากสองข้างทางของแม่น้ำ  โดยพยายามไม่กล่าวถึง 30% ที่หายไปของน้ำในแม่น้ำทั้งหมด"
นายทองอินเป็นชาวนา  ได้ทราบข่าวและคิดวิเคราะห์ได้ว่า หากเพื่อนชาวนาไม่ปลูกข้าหน้าแล้ง
ข้าวหน้าแล้งก็จะมีราคาสูง จึงได้ลงทุนปลูกข้าวหน้าแล้ง โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของคนในประเทศ
ผลสุดท้าย ประเทศ ท. ขาดน้ำ  5% ของน้ำของแม่น้ำสายหลักทั้งหมด  และสภาพประเทศเป็นเช่น
ประเทศ ฮ. ค.ศ. 2009 เกิดกลุ่มโจรแยกชิงน้ำและอาหาร นายทองอินทำนาไม่ได้เพราะขาดน้ำ
และชักชวนเพื่อนๆไปประท้วงรัฐบาลของประเทศ ของตน


1. หากถึงเวลานายทองอินทำนาไม่ได้เพราะขาดน้ำ   ใครควรรับผิดชอบมากที่สุด
ก. รัฐบาล ท.
ข. รัฐบาล จ.
ค. นายทองอิน
ง. ฝน  

2. เหตุใดเป็นปัญหาแก่การอุปโภคบริโภคของประชากรในประเทศ ท. ทั้งหมด
ก. การทำนาหน้าแล้ง  การสร้างเขื่อน
ข. การทำนาหน้าฝน   การสร้างเขื่อน
ค. รัฐบาลประเทศ  ท.
ง. เพื่อนๆของนายทองอิน

3. ข้อใดเป็นเหตุผลของนายทองอินที่ตัดสินใจในการปลูกข้าวหน้าแล้ง
ก. นายทองอินเป็นคนสวย
ข. หวังว่าได้ขายข้าวได้ราคาดี
ค. ไม่ปฏิเสธคำขอของ รัฐบาล
ง. ชอบอากาศร้อน

4.ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ดีที่สุด (ตามบทความ)
ก. การเลือกซื้อแคนให้น้ำอย่างถูกวิธี
ข. ไม่ปลูกข้าวหน้าแล้ง
ค. ทำสงครามแยกชิงน้ำกับ ประเทศ จ.
ง. ขอรับบริจาคแคนจากชนพื้นเมือง

5. ลักษณะของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ท. น่าจะเป็นแบบใด    
ก. เห็นแก่ตัว
ข. เห็นแก่พวกพ้อง
ค. ไม่รับฟังคำเตือนของภาครัฐ
ง. ถูกทุกข้อ


จงอ่านบทความต่อไปนี้และตอบคำถามข้อที่    6-11

    เลยทีเดียว อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5คนหน้าตาไม่ดี  แต่เธอเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
จึงมีเพื่อนชายหน้าตาดีชื่อเอมาชอบเธอ  เธอได้คบหาดูใจกับเอ  เนื่องจากเพื่อนชายที่คบกับเธอนั้นหน้าตาดี
เพื่อนสาวของเธอที่ชื่อนิดจึงอิจฉา และหาวิธีแย่งชิงโดยยอมไปเที่ยวกับเอ และยอมมีสัมพันธ์ทางเพศกับเอ
เมื่อ เลยทีเดียว รู้ข่าวจึงทะเลาะกับ เอ   จนเลิกลากัน    วันนึงนิดมีอาการแพ้ท้อง ด้วยความกลุ้มใจนิดจึงนำ
เรื่องไปปรึกษา เอ   เอไม่อยากรับผิดชอบจึงแนะนำให้ไปทำแท้ง  ผลสุดท้ายนิดต้องไปทำแท้งแต่ต้องเสียชีวิตด้วยอาการตกเลือด
เลยทีเดียว ทราบข่าวจึงอโหสิกรรมให้กับนิด   และตั้งใจเรียนจนจบ  ดอกเตอร์  เธอภูมิใจมากกับคำนำหน้าที่ว่า
ดอกเตอร์ เลยทีเดียว!

6. ข้อใดเป็นเหตุผลของการที่ เลยทีเดียว มีเพื่อนชายมาชอบ
ก. เลยทีเดียวเป็นคนสวย                        
ข. เลยทีเดียว เป็นคนดี  ขยัน และเรียนเก่ง
ค. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ง. ไม่ปฎิเสธคำขอของเพื่อนชาย

7. ข้อใดเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นบ่อยจากการเที่ยวกลางคืนของผู้ชาย
ก. ถูกชิงทรัพย์
ข. ถูกข่มขืน
ค. ถูกทำร้ายร่างกาย
ง. กินเบียร์ไม่ได้ล้างแก้วของสถาบันเทิง

8.เมื่อเกิดปัญหา นิดควรปรึกษาใคร (ในกรณีที่ผู้ปกครองเสียชีวิต)
ก.ผู้ปกครอง
ข.นายเอ
ค.เพื่อน
ง.คุณครู

9.ข้อใดเป็นการ(แก้)ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนที่ดีที่สุด (จากบทความ)
ก. ไม่มีความอิจฉา
ข. ตั้งใจเรียน
ค. ปฏิเสธคำแนะนำของเพื่อนชาย
ง. ปรึกษาผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่า


10.ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติมากที่สุดเพื่อนป้องกันไม่ให้นิดตั้งครรภ์
ก. ไม่ควรยอมมีสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนชาย
ข. ตั้งใจเวลามีสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนชาย
ค. อิจฉาเพื่อนๆ
ง. ชิงเพื่อนชายกัน


11. สิ่งใดที่ เลยทีเดียว ทำดี(ที่สุด)ในบทความนี้
ก. ทะเลาะกับเพื่อนชาย
ข. อโหสิกรรมให้แก่นิด
ค. จบ ดร.
ง. ไม่สามารถชี้วัดความมากกว่าน้อยกว่าได้
บันทึก #2 10 มี.ค. 2553 18:44:45
จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อที่ 12 - 13
     ในปัจจุบันวิทยาศาตร์ได้มีความก้าวหน้าแต่นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
กลับได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสาขานั้นๆน้อยเกินไป  หรือไม่ก็เป็นการดูถูกของบุคคลทั่วไปที่
ถูกดูและไม่ให้เกียตินักวิทยาศาสตร์ ทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าลบหลู่สิ่งต่างๆ นักวิทยาศาสตร์บางคนจึง
เปลี่ยนตัวเป็นมาเป็นนักไสยศาสตร์ชื่อดังหลายคน ซึ่งใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการหลอกลวงผู้คน
ให้หลงเชื่อบางคน  ได้มีการเอาของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำมาต้มแล้วเอามือแช่เข้าไป   เพื่อให้ดูว่าตนสามารถ
เอามือไปแช่ไว้ในน้ำเดือดๆได้    บางคนได้มีการน้ำกรดที่มีปฏิกิริยากับโลหะ (ทำให้โลหะละลาย)
และเอามือลงไปแช่เพื่อให้คนอื่นเห็นว่า ตนสามารถนำมีแช่ในน้ำกรดได้   ซึ่งผิดหลักจริยบรรณวิชาชีพของตน
ถึงกระนั้นยังมีผู้ที่หลงเชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้เช่น  ผู้ว่าราชการบางจังหวัด  นายกอบต.บางที่ ที่เชิญไปช่วยทำพิธีต่างๆ
หรือเขาเพียงเพื่อต้องการให้ประชาชนเชื่อเพื่อจุดประสงค์ใดๆก็ตาม   มันเป็นผลเสียและเรื่องน่าอับอายของประเทศเรา

12.เหตุผลข้อใดในบทความที่นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  จึงยอมผิดหลักจริยบรรณวิชาชีพของตน
ก.  ผลตอบแทนที่ได้มากกว่า
ข.  ความนับถือในไสยศาสตร์
ค.  ความภูมิใจที่ได้หลอกคน
ง.  เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

13. ของเหลว A เป็นของเหล็วที่มีจุดเดือดที่ 30 องศา เซลเซียส  เมื่อน้ำเดือดที่  30องศาเซีลเซียส
เราสามาถนำมือลงไปแช่โดยวิธีใด้ได้
ก.  สามารถทำได้เลย
ข.  สวดมนต์ก่อน
ค.  ท่องคาถา
ง.  คนธรรมดาไม่สามารถทำได้14.  จากบทความ  ข้อใดเป็นการแก้ไขปัญหา เรื่องนี้ดีที่สุด
ก. ให้ความสำคัญและยกย่องนักวิทยาศาสตร์
ข. สั่งหารนักไสยศาสตร์
ค. ใช้ไสยศาสตร์ในการโต้ตอบกัน
ง.  นำทหารทำลายกระทรวงวิทยาศาสตร์

15. ข้อใดเป็นผลเสีย   มากที่สุด   ของความเชื่อ
ก. เสียเปรียบและกลายเป็นคนเขลา
ข. มีความกล้า
ค. ทำตามผู้ให้ความเชื่อจนอาจก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น
ง. ไม่กลัวสิ่งใดๆ

16. ข้อใดคือ ผลดีของความเชื่อ
ก. ความเจริญของประเทศ
ข. ความกล้า
ค. ปัญญา และเหตุผล
ง. ความใจเย็นและเปิดใจกว้าง
บันทึก #3 10 มี.ค. 2553 18:44:58
จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อที่  18-26

    ใน พ.ศ. 2553 วิทยาศาตร์แห่งประเทศ ท.ได้มีความก้าวหน้า  ถึงกับมีนักวิทยาศาสตร์คนนึง
ได้มีความสงสัยอยากตรวจสอบเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งเครื่องนั้นชื่อว่า GT200 ทั้งๆที่ไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์
ส่วนน้อยในประเทศ ท. กล้าเสี่ยงตรวจสอบรัฐบาลหรือ กองทัพที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น
เพราะหากตรวจสอบได้ว่าเครื่องนั้นใช้ไม่ได้ก็จะแล้วกันไป    ส่วนถ้าตรวจสอบแล้วตนผิดก็จะมีโทษรุนแรง
และถูกประจารณ์โดยจากสังคมประเทศนี้   เขาผู้นั้นคือ ดร . จ    แม้จะพิสูจน์แล้วว่า เจ้าเครื่องนี้ใช้ไม่ได้แต่
ก็ไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจากทางรัฐบาล เพียงแต่มีคำสั่งจาก นายกรัฐมนตรีออกมาว่า ให้ระงับการสั่งซื้อและห้ามใช้
แม้ว่า ดร. จ เคยพูดว่า " ถ้า เจ้าเครื่องเด็กเล่นเครื่องนี้มันใช้ได้   ผมจะขอลาออกจากการเป็นอาจารย์"
แต่ในทางกลับกัน ไม่มีพูดใดกล่าวถึงผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ ใดๆทั้งสิ้น   ไม่มีแม้ผู้ใดลาออกในเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อความเขลาของการจัดซื้อเครื่องนี้  หากแต่เรื่องนี้เงียบไปเลยจนถึงทุกวันนี้คงจะเป็นความโชคร้ายของประเทศนี้
ที่แม้จะมีนักพิสูจน์ที่มีความกล้า   แต่ก็ยังขาดผู้ที่มีอำนาจในการลงโทษ ที่มีความกล้าพอ..


17. จุดประสงค์ของ  ดร. จ  คือข้อใด
ก.  ทำเพื่อชาติและพิสูจน์ความจริง
ข.  ยุ่งเรื่องชาวบ้าน
ค.  ทำลายชาติ
ง.  ทะเลาะกับทหารมาก่อน

18. ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ และดำเนินการต่างๆ
ก. รัฐบาล
ข. ประชาชน
ค. นักวิทยาศาสตร์ (ข้อหาพิสูจความเขลา ไม่เข้าเรื่อง)
ง. นักดนตรี

19.ประเทศนี้ขาดสิ่งใดในข้อนี้
ก. นักพิสูจน์ที่มีความกล้า
ข. ความกล้าของผู้ที่มีอำนาจในการลงโทษ
ค. ผู้ที่มีอำนาจในการลงโทษ
ง. ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์


20. ถ้าเจ้าเครื่องเด็กเล่นเครื่องนี้ใช้ได้ หมายถึงเครื่องอะไร?
ก. GT200
ข. TR1
ค. GT550
ง. AK47

21.ผู้ที่ได้รับผลของกระทบเครื่อง GT200 คือใคร
ก. นักวิทยาศาสตร์
ข. ทหารระดับสูง  
ค. ประชาชน  ทหารชั้นประทวน
ง. ชาวต่างชาติ


22.สมรรถภาพทางความคิดด้านใดสำคัญมากที่สุดที่ทำให้ ดร . จ  สามาถกล้าพิสูจน์คือข้อใด
ก.  ความกล้า ความมีเหตุผล  
ข.  หดหู่ ขลาด เขลา
ค.  งมงาย  สดใส  ดีใจ
ง.  กรด  น้ำหนัก  สถานภาพ

23.หากไม่ใช่เหตุผลที่ว่า ไม่รู้  ข้อใดต่อไปนี้   ไม่ใช่   นิสัยของทหารระดับสูงในประเทศนี้
ก. ขายเพื่อน
ข. ขายชาติ
ค. ขายพี่น้อง
ง. ขายก๋วยเตี๋ยว

24.ทำไมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศนี้ (ส่วนใหญ่)ไม่ออกมาอยู่ข้าง  ดร. จ
ก. ถ้าตรวจสอบแล้วตนผิดก็จะมีโทษรุนแรงและถูกประจารณ์โดยจากสังคม
ข. ป่วยหนัก
ค. พูดไม่เป็น
ง. อ่านไม่ออก

25. ข้อใดสะท้อนให้เห็นถึง  หน่วยงานในประเทศนี้
ก. มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ข. กระต่ายหมายจันทร์
ค. กิ้งก่าได้ทอง
ง. ข้าวใหม่ปลามัน
บันทึก #4 10 มี.ค. 2553 18:45:24
ถ้าทำจนเสร็จจะรู้ว่า  มันไม่ได้ยากเลย

แต่มันทำได้ยากมั่ก+!
คำตอบ (3)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
การโพสต์คำตอบถูกปิดใช้งาน
Google ค้นเว็บ
Google ค้นรูป
เลือกวิดีโอ YouTube
ค้นหา
ป้อน URL
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาเว็บลิงก์
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาภาพ
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อค้นหาวิดีโอ
ช่องค้นหาต้องไม่ว่างเปล่า
วาง URL ในช่องด้านล่าง:
ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้
ค้นหาใน YouTube
เพิ่มลิงก์วิดีโอ
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
2
การดู
2543
ติดตาม
1
x
©2014 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว