ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256009)
คอมพิวเตอร์ (158396)
การศึกษา (153940)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44592)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
5/4/53
ข้อมูลการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์ ของสภากาชาด ร่วมกับ โรงพยาบาล จุฬาฯ
งานบุญ
ข้อมูลการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์   ของสภากาชาด  ร่วมกับ  โรงพยาบาล จุฬาฯ
                การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาสร้างกุศลทานอันยิ่งใหญ่ ด้วยการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาการให้ หรือ การบริจาคย่อมทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้มีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้เสียสละ ผู้รับมีความสุข ที่ได้รับสิ่งจำเป็นที่สุดที่ตนเองยังขาดแคลน
                การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ ยอมสละร่างกายของตนเอง ให้ผู้ที่ไม่เคยได้รู้จักมาก่อนได้ศึกษาโดยเพียงแต่มุ่งหวังว่า ผู้ที่ศึกษาร่างของตนจะนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปช่วยมวลมนุษย์ชาติต่อไป ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาได้สร้างกุศลทานครั้งสุดท้ายของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยได้แต่หวังว่า ผู้อยู่เบื้องหลังจะไม่ต้องทนทุกข์จากอาการเจ็บป่วย ตนเองมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดใด นอกจากได้เป็นผู้"ให้"เท่านั้น

คุณประโยชน์
                การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เป็นการสร้างประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ ด้านสาธารณสุข ด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างสังคมอันจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะในการศึกษาทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากร่างกายของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต
การศึกษาจากร่างกายผู้อุทิศร่างกาย ใช้ประโยชน์หลายกรณี อาทิเช่น
                1. เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตแพทย์
                2. เพื่อใช้ในการศึกษาของแพทย์เฉพาะทาง
                3. เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
                4. เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตเทคนิคการแพทย์
                5. เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษารังสีเทคนิค
                6. เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์
                7. เพื่อใช้ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์
วิธีการ
                ผู้มีความประสงค์อุทิศร่างกายสามารถยื่นความจำนงได้ 2 แบบ คือ
                1. ยื่นความจำนงโดยตรงที่ ศาลาทินฑัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยกรอกข้อความ
ลงในแบบฟอร์มของโรงพยาลบาล 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ไว้เป็นหลักฐาน
                2. ยื่นความจำนงทางไปรษณีย์ โดยกรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม แล้วส่งมา
ทางไปรษณีย์ 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะส่ง
บัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ภายหลัง
                เมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม ทายาท มีสิทธิ์คัดค้านไม่มอบศพให้กับโรงพยาบาลได้โดยต้องแจ้ง
การคัดค้านไม่มอบศพกับโรงพยาบาลฯภายใน 24 ชั่วโมง
                เมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม และทายาทผู้รับมรดกยินยอมพร้อมใจกันจะมอบศพให้โรงพยาบาลฯ
ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลฯเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปรับศพ โดยเจ้าหน้าที่จะให้กรอกใบสำคัญยินยอมมอบศพให้
โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาไว้เป็นหลักฐาน โดยติดต่อแจ้งการรับศพได้ที่
               1. ในเวลาราชการติดต่อที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์
02-256-4281 หรือ 02-2527-028 หรือ 02-256-4000 ต่อ 3247
                2. นอกเวลาราชการติดต่อที่ ตึกห้องพักศพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับศพ หมายเลขโทรศัพท์
2564317
                โรงพยาบาลจะสามารถรับร่างของผู้อุทิศร่างกายได้ก็ต่อเมื่อ มีใบมรณบัตรซึ่งออกโดย นายทะเบียน
ท้องถิ่นที่ผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรมแล้วเท่านั้น
บันทึก #1 5 เม.ย. 2553 19:14:37
โรงพยาบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเฉพาะที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
                เมื่อโรงพยาบาลรับร่างผู้อุทิศร่างกายมาแล้ว ไม่สามารถอนุญาตให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
ก่อน เพราะจะทำให้ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการศึกษา
                เมื่อเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกาย ทายาทควรให้ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุดไว้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้สามารถติดต่อได้เมื่อนิสิตศึกษาร่างผู้อุทิศร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วและหากมีการเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ต้องแจ้งให้ทราบ
                ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ จะจัดให้มีการศึกษาร่างของผู้อุทิศร่างกายในกรณีต่างๆต่อไปนี้ ตามความ
เหมาะสม
                1. เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
                2. เพื่อการฝึกอบรมหัตถการต่างๆ และงานวิจัยทางการแพทย์
                 เมื่อฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศึกษาร่างผู้อุทิศฯศึกษาเรียบร้อยแล้ว
จะมีคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฌาปนกิจ และขอพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)


คุณสมบัติของผู้บริจาค
                ผู้มีความประสงค์อุทิศร่างกายต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
                โรงพยาบาลจะไม่รับศพผู้อุทิศร่างกายในกรณีดังนี้
                - ถึงแก่กรรมเกิน 24 ชั่วโมง ยกเว้นได้เก็บไว้ในห้องเย็นของโรงพยาบาล
                - ผู้อุทิศร่างกายที่ได้รับการผ่าตัด หรือมีรอยเสียหายจากอุบัติเหตุ บริเวณศีรษะและ
สมอง
                - ผู้อุทิศร่างกายที่ถึงแก่กรรมจากสาเหตุจากโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและ สมอง หรือติดเชื้อ โรคร้ายแรงเช่น เอดส์ ไวรัสลงตับ และวัณโรค
                - ผู้อุทิศร่างกายที่มีคดี เกี่ยวข้องกับคดี หรือมีการผ่าพิสูจน์ ยกเว้นการผ่าพิสูจน์บริเวณช่องท้องที่แพทย์นำไปใช้ในทางการศึกษาทางการแพทย์เท่านั้น
                - ผู้อุทิศฯที่ผ่านกระบวนการเก็บรักษาด้วยน้ำยาแล้ว
                ในกรณีที่รับร่างผู้อุทิศฯมาแล้ว มีการตรวจพบว่าอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลจะติดต่อญาติให้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

สถานที่ติดต่อ
                ศาลาทินฑัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
                ในวัน เวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องเตรียมมามีดังนี้
                1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
บันทึก #2 5 เม.ย. 2553 19:14:53
Body Donation for Studies

                The donation of bodies for medical studies creates great merit. The act of giving creates happiness in both parties--the donor is proud of giving while the recipient receives what he/she needs.
                 In donating bodies for medical studies, the donor is the greatest giver willing to give up his body to people he has never met, hoping that those who examine his body will use whichever discovery they make for the benefit of the human race. Expecting nothing in return, the donor has committed the final great deed of life in the hope that those left behind will no longer have to suffer from the same diseases or ailments he did.

Benefits์
                 Body donation for medical studies brings many benefits in terms of education, health care, and morality, which will lead to future social development. Medical personnel, especially in the field of medical research studies, need to learn from human bodies in order to receive important guidelines for treating patients in the future. The benefits of studies on donated bodies are obvious in many areas such as:
                1. medical students' education
                2. specialists' education
                3. nursing students' education
                4. medical technician students' education
                5. radiologists' training
                6. medical research
                7. the establishment of anatomy museums

Methods
                Those who wish to make body donations can either:
                 1. directly submit their intention form at the Division of Body Donation, Secretary Section, King Chulalongkorn Memorial Hospital. The donor is requested to fill out 3 forms-two of which will be given to the donor while the other will be kept by the official. The official will also issue a donor ID.
                or 2. submit their intention form via mail. The donor will fill out 3 donation forms, two of which will be mailed. The official will then mail you your donor ID card.
                When the donor passes away, his/her descendants have the right not to give the body to the hospital. This can be done by giving the hospital an objection notice within 24 hours.
                However, if the descendants agree to give up the body to the hospital, they will be requested to fill out a form that indicates their willingness to donate the body for medical purposes. The deceased's family can plan for officers to collect the body by contacting:
               1. Department of Anatomy, Faculty of Medicine: 02-2564281, 2527028 or 2528181-9 Ext 3247 during office hours.
                2. Morgue: 02-2564317 for non-office hours.

                The hospital can accept the body only when a death certificate has been issued by the local office responsible for the district where the donor passed away
                The hospital can provide a body pick-up only within Bangkok and its suburbs.
                Once the hospital has taken the donated body, the relatives will not be allowed to take the body out for a religious rite as this may cause conditions undesirable for the studies.
บันทึก #3 5 เม.ย. 2553 19:15:12
When the official collects the body, the deceased's relatives should give the most active contact address to the official so that they can be contacted after medical students have examined the body. Any address change should be notified.
                The Division of Anatomy may conduct studies on the donated bodies for the purposes of:
                1.medical students' and residents' education
                2. manual skills training and medical research
                 After the body has been studied, a committee will provide a funeral and, in special cases, royalty may attend.

Qualifications of donors
                Donors must be at least 20 years old. Those who are under 20 must have a written consent from their parents/guardians.
                The hospital will not accept bodies in the following cases:
                - The donor has been dead for over 24 hours. (except in the case where the body has been stored in a hospital's morgue)
                - The donor has undergone an operation or has wounds from head and brain accidents.
                - The donor has died from brain cancer or fatal diseases such as AIDS, hepatitis, and tuberculosis.
                - The donor is involved in a court case or has undergone an autopsy, except one performed around the abdominal area, which can be used for medical studies.
                - The body has been preserved with formalin.
                If any of the conditions above are detected after the body has been given up to the hospital, the hospital will contact the donor's relatives to take back the body for a funeral.

Contact Address (during office hours only)
Secretary Division, Administrative Building,
Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross
Pathumwan, Bangkok 10330

Required Documents:
                1. Three 1-inch or 2-inch photos
                2. a copy of ID card or civil servant ID card
                3. a copy of residence registration

เกณฑ์การรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา  โดย ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์

เพื่อให้การปฏิบัติงานรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา  ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ จึงขอกำหนดเกณฑ์การพิจารณา รับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ดังนี้

1. กรณีที่ผู้อุทิศร่างกายฯ เสียชีวิตที่บ้าน และยังไม่มีหลักฐาน  ใบมรณบัตร เจ้าหน้าที่ โปรด                 ให้คำแนะนำญาติ ดังนี้  
1.1. ให้ญาติติดต่อแจ้งความที่สถานีตำรวจ ในพื้นที่ที่ผู้อุทิศร่างกายเสียชีวิต
1.2. เจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันรับแจ้งความ
1.3. เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานงานกับโรงพยาบาล ให้แพทย์นิติเวชไปชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
บันทึก #4 5 เม.ย. 2553 19:15:32
1.4. แพทย์นิติเวชผู้ชันสูตร ออกหนังสือรับรองการเสียชีวิต
1.5. ให้เจ้าหน้าที่รับศพขอสำเนาเอกสารทั้ง 2 ฉบับ
1.6. เจ้าหน้าที่ให้ญาติกรอกหนังสือยินยอมการมอบศพให้  โรงพยาบาลฯ
1.7. เจ้าหน้าที่แจ้งให้ญาติส่งหลักฐานใบมรณบัตรมาให้ทันทีที่ ได้รับ
ที่หมายเลขโทรสาร 02-2527028 ต่อ 1161
1.8. เจ้าหน้าที่สามารถรับร่างมาโรงพยาบาลได้โดยไม่ความผิดทางกฎหมาย
2. กรณีผู้อุทิศฯ เป็นโรคมะเร็ง ตับแข็ง ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น
2.1. ไม่มีลักษณะท้องโต (ลักษณะคล้ายคนตั้งครรภ์)
2.2. ไม่มีลักษณะบวมน้ำ
2.3. ไม่มีลักษณะผิวหนังเป็นแผลพุพอง
2.4. ไม่มีกลิ่นเหม็น
3. กรณีผู้อุทิศฯ อ้วนใหญ่ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตามความเหมาะสม
3.1. มีน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับความสูง  โดยพิจารณาจากสัดส่วน                
(ส่วนสูง – น้ำหนักตัว + 20 กิโลกรัม) แล้ว ไม่เกิน 80 กิโลกรัม
3.2. ไม่อ้วนมีไขมันมาก

4. กรณีผู้อุทิศฯ ผอมมาก ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตามความเหมาะสม
4.1. ผอมอันมาจากสาเหตุชรา
4.2. ผอมจากรูปร่างปกติ แต่ไม่ได้เกิดจากการเป็นอัมพาต นอน  
                เป็นเวลานาน จนทำให้เกิดการ ลีบ งอ ของอวัยวะ
5. กรณีผู้อุทิศฯ ที่มีแผลจากการเจาะเพื่อการรักษาของแพทย์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตามความเหมาะสม
5.1. เจาะเป็นแผลเพียงเล็กน้อย
5.2. เจาะเป็นแผลเล็กน้อยบริเวณลำคอ
5.3. เจาะเป็นแผลเล็กน้อยบริเวณหน้าอก
5.4. ไม่รับศพในกรณี เจาะบริเวณช่องท้อง
6. กรณีผู้เสียชีวิต ไม่แสดงความจำนงอุทิศฯ ไว้
สามารถรับร่างได้ โดยต้องให้ทายาทกรอกหนังสือยินยอมการมอบศพให้โรงพยาบาลฯ
7. กรณีมีผู้อุทิศฯผู้เสียชีวิต และญาติได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปรับร่าง แต่ยังไม่สามารถไปรับได้ในทันที เนื่องจากขณะนั้นไม่มีรถพยาบาลสำหรับรับร่างผู้อุทิศฯ
ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยยานยนต์ เพื่อขอกำหนดเวลาที่จะมีรถ แล้วติดต่อแจ้ง
กำหนดเวลากับญาติ  ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ญาติเกิดความกังวล

จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาได้ถือปฏิบัติ และพิจารณาความตามเหมาะสมต่อไป

ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
ข้อมูลการบริจาคอวัยวะที่ สภากาชาด
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=09355732d12b681b&table=%2Fguru%2Fuser%3Fuserid%3D05998657037462041489
บันทึก #5 5 เม.ย. 2553 19:15:52
ข้อมูลการบริจาคอวัยวะที่ โรงพยาบาลศิริราช
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=24a0a4a72350a9ec&table=%2Fguru%2Fuser%3Fuserid%3D05998657037462041489
ข้อมูลการบริจาค Stem cells ที่ สภากาชาด
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=62db934a9a738fb3&table=%2Fguru%2Fuser%3Fuserid%3D05998657037462041489


ข้อมูลการบริจาคโลหิต ในผู้มีโลหิตกลุ่ม Rh-negative
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=409dc972e6aa5936&table=%2Fguru%2Fuser%3Fuserid%3D05998657037462041489


ข้อมูลการบริจาคดวงตา  สภากาชาด
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=2e2d173719830c5e&hl=th&table=%2Fguru%2Fuser%3Fuserid%3D05998657037462041489%26hl%3Dth
บันทึก #6 5 เม.ย. 2553 19:16:34
ข้อมูลการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์   ของสภากาชาด  ร่วมกับ  โรงพยาบาล จุฬาฯ
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=28a579a0dbd2cdc4&table=%2Fguru%2Fuser%3Fuserid%3D05998657037462041489
คำตอบ (6)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
การโพสต์คำตอบถูกปิดใช้งาน
Google ค้นเว็บ
Google ค้นรูป
เลือกวิดีโอ YouTube
ค้นหา
ป้อน URL
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาเว็บลิงก์
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาภาพ
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อค้นหาวิดีโอ
ช่องค้นหาต้องไม่ว่างเปล่า
วาง URL ในช่องด้านล่าง:
ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้
ค้นหาใน YouTube
เพิ่มลิงก์วิดีโอ
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
-1
การดู
15511
ติดตาม
1
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว