ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256006)
คอมพิวเตอร์ (158394)
การศึกษา (153938)
สังคม (54449)
สุขภาพ (44592)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
พระพุทธเจ้า ไม่ได้มีองค์เดียว
อจินไตย ยากที่ปุถุชนจะยั้งถึง
พระพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วหลายพระองค์ มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน อุปมาว่าจำนวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่ พระพุทธเจ้าทรงแนะว่าไม่ควรคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นอจินไตย (แปลว่า เป็นเรื่องที่มนุษย์ปุถุชนอย่างเราไม่ควรคิดเพราะเป็นเรื่องที่ลึกลำเหนือจินตนาการของมนุษย์)

ในหลักฐานฝ่ายเถรวาทกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีตไว้ 28 พระองค์ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ได้ทรงพบและ พระโคดมพุทธเจ้าทรงได้รับคำพยากรณ์ ว่าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานิยมนับรวมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน โดยเรียกว่า "พระพุทธเจ้า 28 พระองค์"

พระตัณหังกรพุทธเจ้า
พระเมธังกรพุทธเจ้า
พระสรนังกรพุทธเจ้า
พระทีปังกรพุทธเจ้า
พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า
พระมังคละพุทธเจ้า
พระสุมนะพุทธเจ้า
พระเรวตะพุทธเจ้า
พระโสภิตะพุทธเจ้า
พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
พระปทุมะพุทธเจ้า
พระนารทะพุทธเจ้า
พระปทุมุตระพุทธเจ้า
พระสุเมธะพุทธเจ้า
พระสุชาตะพุทธเจ้า
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า
พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า
พระสิทธัตถะพุทธเจ้า
พระติสสะพุทธเจ้า
พระปุสสะพุทธเจ้า
พระวิปัสสีพุทธเจ้า
พระสิขีพุทธเจ้า
พระเวสสภูพุทธเจ้า
พระกกุสันธะพุทธเจ้า
พระโกนาคมนะพุทธเจ้า
พระกัสสปะพุทธเจ้า
พระโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)


หากแบ่งตามกัปป์ โดยการนับอสงไขยในที่นี้ จะนับอสงไขยแรกโดยเริ่มนับจากช่วงเวลาที่ อดีตชาติของพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มสร้างบารมี โดยการอธิษฐานในใจต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก จะมีพระพุทธเจ้าในอดีตดังต่อไปนี้

กัปแรกในต้นอสงไขยที่ 17 เป็นสารมณฑกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 4 พระองค์[1]
1.พระตัณหังกรพุทธเจ้า
2.พระเมธังกรพุทธเจ้า
3.พระสรนังกรพุทธเจ้า
4.พระทีปังกรพุทธเจ้า
กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 18 เป็นสารกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
1.พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า
กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 19 เป็นสารมณฑกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
1.พระสุมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระสุมนะสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระเรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
4.พระโสภิตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
กัปหนึ่งในอสงไขยที่ 20 เป็นสารวรกัป คือ กัปที่มีพระพุทธเจ้า 3 พระองค์
1.สมเด็จพระอโนมทัสสีสัมพุทธเจ้า
2.สมเด้จพระปทุมะสัมพุทธเจ้า
3.สมเด็จพระนารทะสัมพุทธเจ้า
ช่วงเศษแสนมหากัป ของ อสงไขยปัจจุบัน[2]
1.กัปหนึ่งมีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์. บางตำราว่าเป็นมัณฑกัป บางตำราก็ว่าเป็นสารกัป.
1.พระปทุมมุตระพุทธเจ้า
2.สูญกัป (กัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น) 30,000 กัป
3.มัณฑกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
1.พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
4.สูญกัป 60,000 กัป
5.วรกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 3 พระองค์
1.พระปียทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระอัตถทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระธรรมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
6.สูญกัป 24 กัป
7.สารกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
1.พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้า
8.สูญกัป 1 กัป
9.มัณฑกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
1.พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระมหาปุสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า
10.สารกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 1 พระองค์
1.พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า
11.สูญกัป 60 กัป
12.มัณฑกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 2 พระองค์
1.พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า
13.สูญกัป 30 กัป
14.กัปปัจจุบัน เป็น ภัทรกัป คือ มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
1.พระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.พระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า
4.พระศรีศากยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 80 ปีก่อนพุทธกาล)
5.พระศรีอริยเมตไตรยสัมพุทธเจ้า (อนาคต พุทธศักราช 5,000 เป็นต้นไป)
บันทึก #1 1 พ.ค. 2553 22:11:58
เคยมีคนตรัสถามพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล แต่พระพุทธองค์ตรัสว่า
เป็นคำถามที่เป็นอจินไตย(ทรงห้ามไม่ให้ถาม) ยากทีคนธรรมดาจะหยั้งรู้ได้
คำตอบ (16)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
การโพสต์คำตอบถูกปิดใช้งาน
Google ค้นเว็บ
Google ค้นรูป
เลือกวิดีโอ YouTube
ค้นหา
ป้อน URL
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาเว็บลิงก์
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาภาพ
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อค้นหาวิดีโอ
ช่องค้นหาต้องไม่ว่างเปล่า
วาง URL ในช่องด้านล่าง:
ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้
ค้นหาใน YouTube
เพิ่มลิงก์วิดีโอ
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
9
การดู
4228
ติดตาม
2
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว