ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256009)
คอมพิวเตอร์ (158396)
การศึกษา (153940)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44592)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
“การปกครองแบบประชาธิปไตย” จะเรียกอย่างไร มีความหมายต่างกันอย่างไร?
การศึกษา
ข้อมูล
ปัญหาคาใจ
คำตอบ   คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคำว่า “ระบอบ” หรือ “ระบบ” หรือแนวทาง  “การปกครองแบบประชาธิปไตย”

คำว่า  “ระบอบ” ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  “REGIME” แปลว่า มรรควิธีการปกครอง (METHOD OF GOVERNMENT) ฉะนั้น ที่เราเรียกว่าระบอบประชาธิปไตย
(DEMOCRATIC REGIME) จึงหมายความถึงการปกครองหรือรัฐบาลที่ใช้ “มรรควิธีประชาธิปไตย” เช่นเดียวกับที่เราเรียกว่า ระบอบเผด็จการ หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ด้วยเหตุนี้ คำว่า “ระบอบอะไร” จึงหมายถึง อำนาจเป็นของใคร ระบอบจะเป็นตัวบอกความเป็นเจ้าของอำนาจ และระบอบเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางการเมืองโดยจำเพาะ เช่นเดียวกับ ระบบประชาธิปไตย สังคมประชาธิปไตย และลัทธิประชาธิปไตย ส่วนประชาธิปไตยที่ใช้ในชีวิติประจำวัน มีแต่ วิธีการประชาธิปไตย (DEMOCRATIC  MEANS) เท่านั้น
วิธีการประชาธิปไตย (DEMOCRATIC  MEANS) หมายถึง วิธีการอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ ทั้งในชีวิตประจำวัน และในทางการเมือง ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
- ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่
- ฟังความคิดเห็นของกันและกัน
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
- อดทนต่อความเห็นที่ขัดแย้งกับตน
- พิจารณาตามเหตุผล ไม่พิจารณาตามใจตัว
- ถือหลักการและหลักวิชาเป็นใหญ่ ไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่
- นิยมการประนีประนอม และชอบการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
- ยึดความเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม เป็นกฎหมายสูงสุด
- มีเสรีภาพ และความเสมอภาค
- ใช้อำนาจอย่างถูกต้อง แต่เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
- ยอมรับเสียงข้างมาก คำนึงถึงฝ่ายข้างน้อย
- แสดงความรับผิดชอบ เมื่อกระทำผิด
- มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐาน
บันทึก #1 27 เม.ย. 2555 01:38:52
ประชาชนโดยทั่วไปที่อยู่ร่วมกันด้วย “วิธีการประชาธิปไตย” ในชีวิตประจำวัน เช่นนี้ จึงมักจะเข้าใจผิดว่า “วิธีการประชาธิปไตย” กับ “ระบอบประชาธิปไตย” เป็นเรื่องเดียวกัน โดยถือว่ามีการเลือกตั้งคือ ประชาธิปไตย ไม่มีการเลือกตั้งคือ เผด็จการ เป็นต้น
คำว่า “ระบบ”  ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  “SYSTEM” หมายความถึง ส่วนทั้งหมดของระบบสังคม เช่นคำว่า “ระบบประชาธิปไตย” (DEMOCRATIC  SYSTEM) หมายถึง ส่วนทั้งหมดของระบบสังคม แห่งลัทธิประชาธิปไตย ซึ่งแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน
ส่วนทั้งหมดของระบบสังคม ของแต่ละลัทธิการเมืองนั้น ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ 3 ส่วนคือ 1.การเมือง  2.เศรษฐกิจ  3.วัฒนธรรม  ดังนั้น ไม่ว่าระบบสังคมของลัทธิการเมืองใด ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ 3 ส่วน นี้ทั้งสิ้น
คำว่า “ระบบอะไร” จึงหมายถึงใครเป็น “ผู้ถือดุล” เช่น ระบบสุริยะจักรวาล คือ ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นผู้ถือดุล เป็นต้น  ถ้าดวงอาทิตย์ถือดุลไม่ได้ ระบบสุริยะจักรวาลก็แตกสลายทันที  ประเทศเราใช้ระบบรัฐสภาเป็นรูปการปกครอง ก็หมายความว่า “สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ถือดุล” ถ้าสภาผู้แทนราษฎรถือดุลไม่ได้ ก็ไม่มีระบบรัฐสภา ผู้ถือดุลยจึงต้องมีอำนาจมากกว่าส่วนอื่นๆในระบบ  การทำให้มีอำนาจมากกว่า ผู้แทนราษฎรจึงต้องมาจากการเลือกตั้ง สถาบันอื่น เช่น สภาสูงไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นต้น
ส่วน “การปกครอง” (GOVERNMENT) มีความสัมพันธ์กับ “ระบอบ” อย่างไรและสัมพันธ์กับ “ระบบ” อย่างไร ดูได้ในแผนผังดังนี้
บันทึก #2 27 เม.ย. 2555 01:47:20
การปกครองแบบประชาธิปไตย
Democratic Government

1.หลักการปกครอง                
Principle of Government
2.รูปแบบการปกครอง
Form of Government


1.หลักการปกครอง                
Principle of Government
1.1ระบอบประชาธิปไตย    1.1.1 ของประชาชน  Of the people
Democratic Regime
1.2 ความเสมอภาค           1.2.1 เพื่อประชาชน  For the people
Equality
1.3 รัฐบาลจากการเลือกตั้ง   1.3.1 โดยประชาชน  By the people
Elected government
1.4 เสรีภาพของบุคคล
Freedom of the person
1.5 หลักนิติธรรม
Rule of Laws

2.รูปแบบการปกครอง
Form of Government

2.1 ระบบประธานาธิบดี
Presidential System
2.2 ระบบรัฐสภา
Parliamentary System

2.1.1  และ 2.2.1  องค์กรอำนาจรัฐ กองทัพ ระบบราชการ

อำนาจ   นโยบาย   ผู้แทน   รัฐธรรมนูญ
คำตอบ (1)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
การโพสต์คำตอบถูกปิดใช้งาน
Google ค้นเว็บ
Google ค้นรูป
เลือกวิดีโอ YouTube
ค้นหา
ป้อน URL
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาเว็บลิงก์
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาภาพ
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อค้นหาวิดีโอ
ช่องค้นหาต้องไม่ว่างเปล่า
วาง URL ในช่องด้านล่าง:
ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้
ค้นหาใน YouTube
เพิ่มลิงก์วิดีโอ
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
-1
การดู
690
ติดตาม
1
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว