ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256010)
คอมพิวเตอร์ (158397)
การศึกษา (153941)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44594)
เกมส์ (41312)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
23/1/55
99 พระนามของผู้สร้าง จากคัมภีร์กุรอ่าน
มุสลิม
ศาสนา
อิสลาม
99 พระนามของอัลเลาะฮ์จากคัมภีร์กุรอ่าน


1. อัรเราะห์มาน - ผู้ทรงกรุณาปราณี
2. อัรเราะฮีม - ผู้ทรงเมตตาเสมอ
3. อัลมาลิก - ผู้ทรงอภิสิทธิ์
4. อัลกุดดูส - ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง
5. อัสสะลาม - ผู้ทรงสันติ (ศานติ)
6. อัลมุอ์มิน - ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย
7. อัลมุฮัยมิน - ผู้ทรงคุ้มครอง
8. อัลอะซีซ - ผู้ทรงเดชานุภาพ
9. อัลญับบารฺ - ผู้ทรงอานุภาพ
10. อัลมุตะกับบิรฺ - ผู้ทรงเกรียงไกร
11. อัลคอลิก - ผู้ทรงสร้างสรรค์
12. อัลบาริอฺ - ผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครัน
13. อัลมุเศาวิรฺ - ผู้ทรงรังสรรค์รูปพรรณสันฐาน
14. อัลฆ็อฟฟารฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ
15. อัลเกาะฮ์ฮ้ารฺ - ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด
16. อัลวะฮ์ฮาบ - ผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลือ
17. อัลร็อซซาก - ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ
18. อัลฟัตต๊าฮฺ - ผู้ทรงพิพากษา
19. อัลอะลีม - ผู้ทรงรอบรู้, สัพพัญญู
20. อัลกอบิฎ - ผู้ทรงยับยั้งทุกสิ่งไว้ตามปริมาณของมัน
21. อัลบาซิฏ - ผู้ทรงประทานความมั่งคั่ง
22. อัลคอฟิฎ - ผู้ทรงทำให้ตกต่ำ
23. อัลรอฟิอฺ - ผู้ทรงยกย่อง, สรรเสริญ
24. อัลมุอิซซุ - ผู้ทรงให้เกียรติแก่ปวงบ่าวที่ศรัทธา
25. อัลมุซิลลุ - ผู้ทรงลดเกียรติของผู้ฝ่าฝืน
26. อัลสะมี๊อฺ - ผู้ทรงได้ยิน
27. อัลบะศีรฺ - ผู้ทรงเห็น
28. อัลฮะกัม - ผู้ทรงยุติธรรมยิ่ง
29. อัลอัดลุ - ผู้ทรงเที่ยงธรรม
30. อัลละฏีฟ - ผู้ทรงอ่อนโยน
31. อัลเคาะบีรฺ - ผู้ทรงตระหนักในทุกสิ่ง
32. อัลฮะลีม - ผู้ทรงขันติ
33. อัลอะซีม - ผู้ทรงยิ่งใหญ่
34. อัลเฆาะฟูรฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ
35. อัลชะกูรฺ - ผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทน
36. อัลอะลี - ผู้ทรงสูงสุด
37. อัลกะบีรฺ - ผู้ทรงยิ่งใหญ่
38. อัลฮะฟีซ - ผู้ทรงปกป้องดูแล, พิทักษ์, บริรักษ์
39. อัลมุกีต - ผู้ทรงทำนุบำรุง
40. อัลฮะสีบ - ผู้ทรงคำนวณในการชำระบัญชี
41. อัลญะลีล - ผู้ทรงมหิธานุภาพ
42. อัลกะรีม - ผู้ทรงเกียรติ
43. อัรร่อกีบ - ผู้ทรงเฝ้าดูแล
44. อัลมุญีบ - ผู้ทรงตอบสนองการขอพร
45. อัลวาซี๊อฺ - ผู้ทรงไพศาล
46. อัลฮะกีม - ผู้ทรงปรีชาญาณ
47. อัลวะดูด - ผู้ทรงรักใคร่
48. อัลมะญีด - ผู้ทรงไพโรจน์
49. อัลบาอิษ - ผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพ
50. อัชชะฮีด - ผู้ทรงเป็นพยาน
51. อัลฮักกุ - ผู้ทรงสัจจะ
52. อัลวะกีล - ผู้ทรงอภิรักษ
53. อัลเกาะวี - ผู้ทรงพลานุภาพ
54. อัลมะตีน - ผู้ทรงมั่นคง
55. อัลวะลี - ผู้ทรงคุ้มครอง, ทรงเป็นมิตร
56. อัลฮะมีด - ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
57. อัลมุห์ศี - ผู้ทรงรอบรู้ยิ่งโดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการรอบรู้ของพระองค์
58. อัลมุบดิอฺ- ผู้ทรงเริ่มแรก (ปฐม)
59. อัลมุอีด - ผู้ทรงให้สิ่งที่พินาศกลับปรากฏขึ้นอีก
60. อัลมุห์ยี - ผู้ทรงประทานชีวิต
61. อัลมุมีต - ผู้ทรงประทานความตาย
62. อัลฮัยยุ - ผู้ทรงนิรันดร์
63. อัลก็อยยูม - ผู้ทรงอนันตกาล
64. อัลวาญิด - ผู้ทรงค้นพบ
65. อัลมาญิด - ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง
66. อัลวาฮิด - ทรงเป็นองค์เดียวของพระเจ้าที่แท้จริง
67. อัลอะฮัด - ผู้ทรงเอกะ
68. อัศเศาะมัดฺ - ผู้ทรงเป็นสรณ
69. อัลกอดิรฺ - ผู้ทรงอำนาจ, ฤทธานุภาพ
70. อัลมุกตะดิรฺ - ผู้ทรงอานุภาพและอำนาจที่จะกระทำสิ่งใดตามพระประสงค์ (ศักดานุภาพ)
71. อัลมุก็อดดิม - ผู้ทรงนำมาต่อหน้าหรือข้างหน้า
72. อัลมุอัคคิรฺ - ผู้ประทานให้มีวาระสิ้นสุด (กำหนด)
73. อัลเอาวัล - ผู้ทรงเป็นองค์แรก
74. อัลอาคิรฺ - ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย
75. อัซซอฮิรฺ - ผู้ทรงประจักษ์
76. อัลบาฏิน - ผู้ทรงเร้นลับ พ้นญาณวิสัย
77. อัลวาลี - ผู้ทรงดูแล-คุ้มครอง (บริบาล)
78. อัลมุตะอาลี - ผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณี ไม่มีความเท็จย่างกรายพระองคได้
79. อัลบัรฺรุ - ผู้ทรงอ่อนโยน, อ่อนน้อม
80. อัตเตาวาบ - ผู้ทรงนิรโทษโดยปรานี
81. อัลมุนตะกิม - ผู้ทรงลงโทษที่เหมาะสมแก่ความประพฤติ
82. อัลอัฟวุ - ผู้ทรงอภัย ทรงลบล้างความผิด
83. อัรฺเราะอูฟ - ผู้ทรงปรานีเอ็นดู
84. อัลมาลิกุลมุลกิ - ผู้ทรงราชันย์
85. ซุลญะลาลิ วัล-อิกรอม - ผู้ทรงเกียรติยศ
86. อัลมุกซิฏ - ผู้ทรงดำรงความยุติธรรม
87. อัลญามิ๊อฺ - ผู้ทรงรวบรวม
88. อัลเฆาะนี - ผู้ทรงร่ำรวยอย่างล้นเหลือ, มหัทธนะ
89. อัลมุฆนี- ผู้ทรงประทานความพอเพียง, ทรงบริบูรณ์
90. อัลมานิ๊อฺ - ผู้ทรงยับยั้ง
91. อัฎฎ็อรฺรุ - ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อลงโทษและทดสอบ
92. อันนาฟิ๊อฺ - ผู้อำนวยคุณประโยชน์ (คุณูปการ)
93. อันนูร - ผู้ทรงจำรัส
94. อัลฮาดี - ผู้ทรงนำทาง
95. อัลบะดิ๊อฺ - ผู้ทรงประดิษฐ์-บันดาล, เสกสรร
96. อัลบากี - ผู้ทรงคงอยู่แม้ทุกสิ่งพินาศ
97. อัลวาริษ - ผู้ทรงการุญ
98. อัรฺเราะชีด - ผู้ทรงเที่ยงธรรม
99. อัศเศาะบูรฺ - ผู้ทรงอดทน
อันนี้เป็นอันนาซีร http://www.youtube.com/watch?v=10tiQfcATik
คำตอบ (6)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
การโพสต์คำตอบถูกปิดใช้งาน
Google ค้นเว็บ
Google ค้นรูป
เลือกวิดีโอ YouTube
ค้นหา
ป้อน URL
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาเว็บลิงก์
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อหาภาพ
พิมพ์คำค้นหาของคุณลงในช่องเพื่อค้นหาวิดีโอ
ช่องค้นหาต้องไม่ว่างเปล่า
วาง URL ในช่องด้านล่าง:
ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้
ค้นหาใน YouTube
เพิ่มลิงก์วิดีโอ
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
1
การดู
1874
ติดตาม
2
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว