ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256009)
คอมพิวเตอร์ (158396)
การศึกษา (153940)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44592)
เกมส์ (41311)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
ณาน 16 ขั้น
สมาธิ พลังแห่งจิต
"ฌาน" คือ ภาวะจิตที่สงบประณีต เป็นการเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวจนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ เป็นลักษณะของภาวะจิตที่เกิดขึ้นจากการภาวนาสมาธิเป็นองค์ธรรมหลัก

ฌานแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

๑. อารัมมณูปนิชฌาน การเพ่งอารมณ์ ได้แก่ สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔
๒. ลักขณูปนิชฌาน การเพ่งลักษณะ ได้แก่ วิปัสสนา มรรค

แต่โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงประเภทของฌาน มักแบ่งฌานออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ

๑.รูปฌาน ๔ ฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ ฌานที่เป็นรูปาวจร
๒.อรูปฌาน ๔ ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ ฌานที่เป็นอรูปาวจร

เมื่อกล่าวสั้นๆ ว่า " ฌาน ๔" จะหมายถึง รูปฌาน ๔ และเมื่อกล่าวสั้นๆ ว่า " ฌาน ๘"
จะหมายถึง รูปฌาน ๔ กับ อรูปฌาน ๔

สิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเพ่งจนได้ฌาน ได้มีการรวบรวมไว้เป็น กรรมฐาน ๔๐ อาทิ กสิณ ๑๐ อนุสติ ๑๐ อสุภ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ อรูป ๔
ส่วน

"ญาณ" หมายถึง ความรู้ ภาวะแห่งการหยั่งรู้

"ญาณ ๑๖ (โสฬสญาณ)" เป็น ภาวะแห่งการหยั่งรู้ที่เกิดแก่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง คือ มรรคผลนิพพาน ๑๖ อย่าง คือ

๑. นามรูปปริเฉทญาณ คือ ญาณที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปนาม
๒. ปัจจัยปริคคหญาณ คือ ญาณที่กำหนดปัจจัยแห่งนามรูป คือเห็นเหตุปัจจัยอันเกี่ยวข้องกันของรูปนาม
๓. สัมสนญาณ ญาณที่พิจารณานามรูปโดยไตรลักษณ์ หรือเห็นไตรลักษณ์

(๔-๑๒ คือ วิปัสสนาญาณ ๙ ที่เกิดขึ้นโดยลำดับ ได้แก่)

๔. อุทยัพยานุปัสสนาญาณ คือ ญาณที่ตามเห็นความเกิด และความดับแห่งรูปนาม
๕. ภังคานุปัสสนาญาณ คือ ญาณที่ตามเห็นเฉพาะความดับเด่นขึ้นมา
๖. ภยตูปัฏบานญาณ คือ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว
๗. อาทีนวานุปัสสญาณ คือ ญาณที่คำนึงเห็นโทษจากรูปนามที่ดับไป
๘. นิพพทานุปัสสนาญาณ คือ ญาณที่คำนึงเห็นความเบื่อหน่าย
๙. มุจจิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณที่หยั่งรู้อันให้ใคร่จะไปเสีย
๑๐. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ คือ ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อหาทางว่าทำอย่างไร
จึงจะพ้นไปเสียได้
๑๑. สังขารุเปกขาญาณ คือ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลาง หรือ วางเฉยต่อสังขาร
๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ/อนุโลมญาณ คือ ญาณที่เป็นไปโดยควรแก่การหยั่งรู้อริยสัจจ์
หรือตามกำลังอำนาจของอริยสัจจ์ที่จะสอดคล้องต่อไปในขั้นโลกุตรญาณ

๑๓. โคตรภูญาณ คือ ญาณที่ครอบโคตร คือ หัวเลี้ยวหัวต่อที่กำลังจะข้ามพ้นภาวะปุถุชนเข้าสู่อริยะ จะทิ้งอารมณ์ที่เป็นรูปนามไปรับนิพพานเป็นอารมณ์
๑๔. มัคคญาณ คือ ญาณที่อยู่ในอริยมรรค จะทำหน้าที่ประหารกิเลสระดับอนุสัยกิเลส
๑๕. ผลญาณ ญาณอริยผล
๑๖. ปัจจเวกขณญาณ คือ ญาณที่พิจารณาทบทวน มรรค ผล นิพาน
คำตอบ (3)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
2
การดู
4611
ติดตาม
1
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว