ค้นหา ค้นรูป แผนที่ YouTube Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน แปลภาษา อื่นๆ »
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ตอนนี้ กูรู เป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียวแล้ว และในวันที่ 30 เมษายน 2015 กูรู จะหยุดให้บริการและจะมีการนำเนื้อหาทั้งหมดออก อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กูรู
ป้ายกำกับยอดนิยม
ความรู้สึก (256010)
คอมพิวเตอร์ (158397)
การศึกษา (153941)
สังคม (54450)
สุขภาพ (44594)
เกมส์ (41312)
ชอปปิ้ง (19132)
บันเทิง (17227)
สถานที่ (16143)
ไลฟ์สไตล์ (15950)
เครือข่าย (10415)
ธุรกิจ (9553)
การท่องเที่ยว (8742)
กีฬา (7355)
การแพทย์ (5519)
แผนกเรียน (4930)
ผลิตภัณฑ์ดิจิตอล (4384)
ดูทั้งหมด
7/4/53
" องคมนตรี "
108 เรื่องมาเล่า
  เป็นที่ทราบกันดี ว่า พระมหากษัตริย์ของไทยทรงมีพระราชภารกิจมากมาย
ทั้งในด้านราชการและสังคม ทรงพระวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือประชาชนในทุก ๆ เรื่อง
พร้อมทรงติดตามผลอย่างใกล้ชิด เมื่อทรงมีพระราชภารกิจมากมายเช่นนี้
 จึงจำเป็นต้องมีผู้รับสนองเบื้องพระยุคลบาท แบ่งเบาภารกิจไปทำเท่าที่จะทำได้
และนี่เองคือที่มาของตำแหน่ง "องคมนตรี" หรือ "ที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์"
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานถวาย ในหลากหลายชิ้นงาน
 อาทิ พิจารณาและถวายความเห็นประกอบร่างกฎหมายทั้งปวง
ที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอพระ ราชทานพระมหากรุณาทรงลงพระปรมาภิไธย
พิจารณาและถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
ถวายความเห็นสนองพระราชกระแสเรื่องอื่น ๆ ที่ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิจารณา
รวมถึงการดูแลโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาชนบท
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  ตำแหน่ง "องคมนตรี" มีประวัติความเป็นมาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อทรงบรรลุนิติภาวะรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองแล้ว ได้ทรงแต่งตั้งที่ปรึกษาในพระองค์ขึ้น
ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เพื่อสอดส่องเหตุการณ์บ้านเมือง
ทุกข์สุขของราษฎรและกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ
 โดยในระยะแรกนั้นยังไม่ได้เรียกว่า "องคมนตรี" แต่จะใช้คำว่า "ปรีวีเคาน์ซิล" (Privy Council)
หรือ "ที่ปรึกษาในพระองค์" แทน
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติคำว่า
"องคมนตรี" ขึ้นใช้แทน "ที่ปรึกษาในพระองค์" มีการตั้งองคมนตรีขึ้นใหม่ตามพระราชอัธยาศัย
และได้พระราชทานตำแหน่งองคมนตรีแก่ข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานพานทอง เครื่องยศ
หรือผู้ที่ ทรงเห็นสมควร โดยตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตั้งองคมนตรีเป็นประจำทุกปี เป็นผลให้จำนวนองคมนตรีในรัชกาลนี้มีจำนวนมากถึง 233 คน
และอยู่ในตำแหน่งไปจนสิ้นรัชกาล

ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เนื่องจากองคมนตรีมีจำนวนมาก ไม่สะดวกในการเรียกประชุม
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
สภากรรมการองคมนตรี ขึ้นตามพระ ราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470
และทรงคัดเลือกองคมนตรีที่ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ จำนวน 40 คน
เข้ามาเป็นกรรมการองคมนตรี เพื่อทำหน้าที่ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ
ตามแต่จะโปรดเกล้าฯพระราชทานลงมาให้ปรึกษา
ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภากรรมการองคมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่
และทำการประชุมอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
จึงได้มีการประกาศยก เลิกพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470
เป็นผลให้องคมนตรีและสภากรรมการ องคมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ตั้งขึ้นพ้นจากตำแหน่งไป

 จวบจนรัชกาลปัจจุบัน ตามรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ที่ใช้บังคับอยู่ได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะองคมนตรีไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคน หนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี โดยการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย และก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย์ และจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต ลาออก
หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง.คำตอบ (10)
จัดเรียงตาม: คะแนน | เวลา
เกิดข้อผิดพลาดขณะโหลดคำตอบ โปรดลองอีกครั้ง
คำตอบบางข้อถูกนำออกออกจากการแสดงผลของคุณ
โหวต
5
การดู
2768
ติดตาม
0
x
©2015 Google - ข้อกำหนด - นโยบายเนื้อหา - ความเป็นส่วนตัว